Chiron21.be

weblog over gezondheid

Allochtonen meer gevoeliger voor diabetes

12th January 2009

Allochtone Belgen (van andere oorsprong) hebben een groter risico om diabetes type 2 (suikerziekte) te ontwikkelen dan de autochtone bevolking.  Deze incidentie is twee tot zes maal gevoeliger dan bij de oorspronkelijke bevolkingsgroep.  Deze aandoening is nauw verbonden met zwaarlijvigheid, maar ook deels gebonden aan  erfelijke factoren.

Hoofdzakelijk zijn Marokkanen, Turken, Hindoestanen en Surinamers meer gevoelig voor deze ziekte.  Volgens de Vlaamse Diabetes Vereniging is de afkomst een risico op zichzelf.  De levensgewoonten tussen het land van oorsprong en het leven hier ter plaatste geeft een verklaring voor een groter risico voor diabeticus te worden.  De stofwisseling past zich aan de plaatselijke omgeving, en in een andere locatie kan dat mogelijke problemen scheppen.

Men weet dat diabetes bij allochtonen gemiddeld enkele jaren vroeger wordt ontwikkeld dan bij de autochtone bevolking.  Volgens de Diabetes vereniging zouden Moslims beter niet deel nemen aan de door hun gekende vastenmaand ramadan.  Deze zou door het plots uitvallen van het normale ritme van levensomstandigheden een verhoogd risico om een te hoge of te lage bloedsuikerspiegel te ontwikkelen. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>