Chiron21.be

weblog over gezondheid

Wereld COPD-dag 14 november

29th November 2007

COPD is de afkorting van de Engelse term ” Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, dit betekent cronische obstructieve longziekte. Het is een verzamelnaam voor longaandoeningen, chronische bronchitis en longemphyseem. Het is een progressieve longaandoening die ontstaat ten gevolge van vernauwing van de luchtwegen. Vroeger werdt deze patholgie onder de afkorting van CARA geplaatst.

In 80 -90% van patiënten wordt COPD veroorzaakt door roken. Het mechanisme is tot nu toe nog niet juist bekend. Uiteinedelijk krijgt 10-20% van de rokers COPD. Het is niet voorspelbaar wie COPD krijgt en wie niet daar er geen link is met de rookgewoonten. Het merendeel van de patiënten zijn ouder dan 45 jaar. Meestal moet men een pakje per dag gedurende 10 kaar roken om een rokerslong te onwikkelen.

Niet alle rokers ontwikkelen COPD. Men verondersteld dat ongeveer 20% van de rokers gevoelig is en een COPD kan worden. Daar zijn ook genetische factoren, ondervoeding en laag geboortegewicht die een rol kunnen spelen. Buiten het roken kunnen ook bepaalde professionele en huishoudelijke producten, zoals oplosmiddelen, aan de basis liggen van deze aandoening.

De patiënten hebben vooral last van benauwheid, ophoesten van slijm, het gekende rokerskuchje en een fluitende ademhaling. Soms verloopt de ziekte mild terwijl er bij andere ptiënten een verergend beeld optreedt. Mogelijk wordt de paiënt zo vebauwd, dat het de dagelijkse bezigheden bemoeilijkt. Deze ziekte kan ernstig invaliderend zijn, hetgeen zware problemen kan veroorzaken.

In België zouden er ongeveer 680.000 COPD-patiënten zijn, waarvan de helft niet is gekend. Een spirometrie test is een eenvoudig en pijnloos onderzoek die de longfunctie en capaciteit meet en waarde van deze test toont aan of dat de patiënt deze longaandoening heeft en dit met zekerheid. Indien men roker is ( was) , ouder dan 45 jaar, een regelmatige hoest met os zonder slijm opletten en neemt contact op met een longarts.

Er is momenteel geen geneesmiddel in voorraad om de ziekte te stoppen of te genezen. Zolang de patiënt blijft roker kan de ziekte zich blijven manifesteren en verergeren. Men kan de symptonen verlichten door het toedienen van slijmoplossers om het oploesten van slijm te vergemakkelen. Ook luchtwegverwijderende geneesmiddelen die de luchtwegen wat wijder maken en antibiotica om infecties te bestrijden. Sport begeleiding kan soelaas bieden voor deze patiënten. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>