Chiron21.be

weblog over gezondheid

Belgische pharma-reus Solvay sluit overeenkomst met Pharming

18th December 2007

Solvay sloot een overeenkomst met het Nederlands Biotech bedrijf Pharming Group om een groot aantal academische vorsingen te doen naar de omschrijving van dementie, hoofdzakelijk in het terrein van de ziekten van Parkinson en Altheimer. Daarvoor wordt er een budget voorzien van 6 miljoen EURO. Deze investering moet aan de Pharming Group toelaten om nieuwe ontwikkelingen te verwezelijken die momenteel in de pipe-lijn aanwezig zijn.

Pharming Group heeft verleden week van de Europese onderzoekscomite een negatief oordeel ontvangen betreffende een nieuw geneesmiddel “Rhucin”, dat bedoeld was om acute zwellingen te behandelen, met als negatief gevolg dat het beurs aandeel van de Pharming Group kelderde.

Daar het Nederlands biotechinsch bedrijf andere proteïnen like products in pipe line heeft in de behandeling van voor hogervermelde indicaties die beloftevol zijn is dit een aanmoediging om zich in deze materie zich verder te ontwikkelen. Wetende bij de vergrijzing van onze hedendaagse maatschappij is dit zeker een stimulans om het onderzoek verder te ontwikkelen.(Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>