Chiron21.be

weblog over gezondheid

Perifeer arterieel lijden is een aandoening zonder symptonen

23rd March 2008

De meerderheid van de patiënten met perifeer arterieel lijden (60 tot 70 procent) is asymptomatisch en heeft atypische verschijnselen. Het is van groot belang dat de huisdokter de juiste diagnose kan stellen. De patiënten met deze verschijnselen hebben een verhoogd risico ( 61 procent) door andere vaataandoenigen, vooral in het hart, hersenen en nieren.

De huisarts kan perifeer arterieel lijden op sporen aan de hand van de anamnese, het klinisch onderzoek en het meten van de enkel-armindex. De aandoening komt vooral in de groep van personen voor die klachten hebben in de ledematen en zeker bij patiëten tussen de vijftig en negenenzestig jaar, die gepaard gaan met een cardio-vasculaire risicofactoren zoals diabetes, roken, hypertensie en dislipidemie.

Bij patiënten ouder dan 70 jaar, een screening uit te voeren die in functie, van hun ziekte historiek, gaande van hartinfarct, angina pectoris en beroerte ( cerebro casculaire aandoening) te laten uitvoeren. Het bepalen van de enkel-armindex is bijna even belangrijk als het bepalen van de arterieële bloeddruk Bij behandeling zal de huisarts eerst het probleem van de cardio-vasculaire risico factoren te reduceren.

Als behandeling zal een plaatjesremmer zoals acethylsalicylzuur ( eerste keuze) deel uit maken van de behandeling samen met lipiden verlagend product op basis van statine. Des noods kan de huisarts de patiënt door verwijzen naar een specialist betreffende deze aandoening met oog op een aanvullend onderzoek, eventueel gevolgd door een chirurgische ingreep of en endo-vasculaire ingreep. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>