Chiron21.be

weblog over gezondheid

Angst is een stoornis die ernstig moet opgevolgd worden

26th March 2008

Angst is een deel van ons zijn. Iedereen heeft een normale vorm van onzekerheid in zijn gedragspatroon. Schrik om ontslagen te worden, te falen in bepaalde opdrachten, niet te kunnen voldoen aan maatschappelijke normen, faalangst in het bed, bekommernis om een job te vinden, en de onzekerheid betreffende zijn bestaan en zo kan men bladzijden vullen met allerlei voorbeelden. Deze vormen zijn voorbeelden van een normale fysiologische angst.

Angst begint problematisch te worden, als normale waarden worden overschreden,  men trekt terug en vermijdt normale situaties,  dan wordt het ” normale” dagelijkse  leven moeilijk. Het woord angst is een verzamelnaam voor verschillende fenomenen rondom ons dagelijks leven. De obsessief-compulsieve angst of dwangneurose is een psychiatrische afwijking die zich kenmerkt door angstwekkende gedachten,  genoemd obsessies en/of dwanghandelingen of compulsies.

Een ongewenste gedachte komt steeds terug, dikwijls zonder oorzakelijk verband. Soms komt men in een paniektoestand die eigenlijk een overweldigende angsttoestand voor stelt. Een fobie is een angst vorm voor bepaalde zaken zoals spinnen en degelijke of voor bepaalde toestanden zoals opgesloten zijn een een kleine ruimte, lift gebruik en andere. Bij gegeneraliseerde angst is er een voortdurende angst die het leven beheerst.

Ui onderzoek blijkt dat 20 procent van de kinderen, adolescenten en volwassen er ooit mee te maken hebben, en tweemaal meer vrouwen dan mannen. Er is niet één  specifieke psychische oorzaak, maar wel een combinatie van verschillende oorzaken, biologische, sociale en psychische factoren.  Uit de ondervraging werd ook vastgesteld dat veertig procent een erfelijke factor kan inhouden.

Ook verstoring van bepaalde neutransmitoren  zoals seretonine,  die verantwoordelijk is voor  een goede communicatie tussen de hersencellen, kan angst beïnvloeden. Angststoornissen kunnen in combinatie met depressie toestanden  samen gaan. Ook bij dementie of bij een beginnende psychose kan men angst opmerken. Men weet dat angst een stoornis is die moet opgevolgd  liefst door de huisdokter die soms door verwijst  naar een psycholoog of een psychiater,  en zeker geen medicatie innemen zonder medisch advies. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>