Chiron21.be

weblog over gezondheid

Eiwitten uit wittebloedcel van de Alligator toekomstig nieuw antibioticum

11th April 2008

Tijdens de jaarlijkse vergadering van ‘the American Chemical Society’ werden zeer hoopbelovende abstracts voorgedragen omtrent bepaalde therapeutische resultaten van alligatorbloed. Het wetenschappelijk team onder leiding van professor Kermit K. Murray en doctoraal student Lancia Darville behorend bij de het departement van scheikunde van de universiteit van Louisiana State University, Baton Rouge in Los Angeles,

Men heeft bepaalde eiwitten ontdekt die door bepaalde leucocyten ( witte bloedcellen) in het bloed van de alligators worden aangemaakt. Deze zouden effectief en zeer efficiënt zijn en zouden kunnen gebruikt worden in de indijking tegen bacteriën en schimmels die zeer pathogeen voor de mens.

Voornamelijk de MRSA’s ‘Multiple Resistent Staphylococcus Aureus ‘ die de grootse veroorzaker is van de gekende ziekenhuisinfectie’s en de schimmel Candida Albicans, maar ook hoopvol voor zware brandwonden en door diabeticus veroorzaakte zweren. Ook zouden infecties die resistent zijn op de gekende conventionele therapieën hoopvol zijn. Men hoopt binnen dit en 10 jaar deze therapeutische een aanwinst zal zijn voor resistent pathogene kiemen. Deze nieuwe stoffen zullen gerangschikt worden onder de nieuwe benaming van ‘Alligacines’ (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>