Chiron21.be

weblog over gezondheid

Epidemische doorbraak van huidkanker door zonnen

24th April 2008

Huidartsen worden overbelast door het groeiend aantal huidkanker patiënten die op consultatie komen. Dit is de vaststelling van professor Neumann, hoogleraar dermatologie en voorzitter van het Huidfonds in Nederland. ” Indien deze evolutie zich doorzet, komen we amper nog aan toe voor de behandeling van andere ziektes, ” zegt de professor. Neumann voorspelt dat het  aantal patiënten met huidkanker de komende jaren zal verdubbelen.

De groei is dramatisch. Nu kunnen wij het nog aan, maar de druk op de dermatologen neemt neemt zienderogen toe. Huisartsen waarschuwen al jaren voor de gevaarlijke zonnestraling. Kinderen onder de 4 jaar kunnen op latere leeftijd huidkanker ontwikkelen als zj te lang in de zon zitten. Volgens Neumann hebben de voorlichtingscampagnes geen gewenst impact. Volgens de professor nemen te weinig personen het gevaar voor ernstig. “De zon is is belangrijk, maar eventjes is voldoende voor de nodige opname van de vitamine D”.

Men doet de inschatting dat 1 miljoen Nederlanders een huidziekte hebben. In de Verenigde Staten krijgt al een op drie te maken met deze aandoening. Volgens verwachtingen zal dit fenomeen ook hier optreden. De schade die de zon teweeg brengt, stapelt zich op in de huid. Naarmate wij ouder worden, neemt het aantal gediagnoticeerde huidkanker aandoeningen toe.  Vooral bij jonge vrouwen ligt de incidentie zeer hoog. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>