Chiron21.be

weblog over gezondheid

Gezonde slaap geeft een energierijke dag

26th April 2008

Gezond slapen is noodzakelijk om het lichaam en geest een rustperiode te geven, op adem te komen en laat toe het geheugen optimaal te laten functioneren. Via slaaplaboratoria heeft men waargenomen dat de slaapperiode bestaat uit verschillende afzonderlijke componenten. Deze slaapfasen zijn onderling verbonden en hebben hun specifieke functionele activiteit, met hun karakteristieke eigenschappen.

De lichte of inductie slaapperiode vertraagt progressief de hersenactiviteit en dit wordt waargenomen via registraties van de hersenactiviteit. De activiteits gevoeligheid valt weg, ademhaling en pols vertragen, lichaamstemperatuur daalt alsook de inwendige spierspanning. Gedurende deze periode wordt de persoon gemakkelijk terug wakker bij het minste geluid. Bij te grote alcohol inname kan deze inductie fase worden verstoord wat niet gunstig is bij het verder verloop van heel de slaap procedure.

Na deze eerste fase treedt de diepe slaapperiode in. Via registraties hebben onderzoekers waargenomen dat de hersengolven gestadig wijder worden, wat betekend dat de er een groter verminderde hersenactiviteit aanwezig is. Als de patiënt in deze periode is, wordt hij moeilijk wakker. Hij is ongevoelig geworden voor externe prikkelingen, uitgezonderd om naar het toilet te gaan ( bij een te grote alcohol opname is deze reflex niet meer aanwezig met onaangename gevolgen).

In deze laatste slaapfase wordt beklemtoond dat de spiertonus ( de innerlijke werking van de spierspanning) verdwijnt, maar dat de hersenactiviteit terug actief wordt. Men kan dat waarnemen, daar de ogen zich rollen in hun oogkasten en met een snel salvo’s van reacties. Te vermelden is dat gedurende deze slaapperiode de mannen een erectie kunnen hebben en dat vrouwen hun clitorus wordt gestimuleerd door grotere bloedtoevoer, niettegenstaande dat pols en ademhaling onstabiel zijn.  Het is gedurende deze laatste slaapfase dat de droomontwikkeling optreedt. Normaal heeft  het lichaam behoefte aan een 7 tot 8 uren slaapperiode.  (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>