Chiron21.be

weblog over gezondheid

Vlaams onderzoek ontdekt het onstaan van de ziekte van Alzheimer

27th April 2008

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Leuven, hebben een belangrijke ontdekking gedaan betreffende de mogelijke oorsprong, omtrent de ziekte van Alzheimer. Zij hebben waargenomen dat in de hersencellen van patiënten met de meest voorkomende vorm van Alzheimer een toename vertonen van een bepaald eiwit (BACE1) . Bij deze observatie heeft men ook waargenomen dat er een afname genoteerd werd van bepaalde microRNA’s

Kan deze ontdekking leiden tot betere diagnostische testen. Dit zou toelaten om de patiënt een aangepast geneesmiddel toe te dienen. Alzheimer is een ziekte die langzaam, geleidelijk maar zeker de hersencellen aantast. In de algemene noemer van dementie is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie in onze Westerse maatschappij.

Daar zijn reeds testen op de markt die een mogelijke voorspelling laten veronderstellen of een persoon een mogelijke Alzheimer zou ontwikkelen, maar die besluitvormingen zijn nog te vaag om daar in concreto in te spelen. Momenteel heeft men reeds bepaalde geneesmiddelen die het proces van celbeïnvloeding kunnen vertragen, maar een adequate behandeling die effectief de ziekte kan voorkomen of behandelen is voorlopig nog niet in zicht. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>