Chiron21.be

weblog over gezondheid

Passief roken een nefaste invloed op hart en bloedvaten

8th May 2008

Het is een voldongen feit dat passief roken en grote negatieve invloed heeft op de normale hart en bloedvaten werking en een verhoogd overlijdensrisico inhoud. Volgens betrouwbare bronnen zouden in de Verenigde Staten van Amerika een 50.000 kroonslagader sterfgevallen te wijten zijn aan deze risicofactor. Naast de schadelijke effecten op lange termijn, stellen recente studies een acute hart en bloedvaten toxiciteit waar als gevolg van de luchtvervuiling door tabaksrook.

Hoewel de graad van blootstelling van een passieve roker lager ligt dan deze van een actieve roker, vertoont de ingeademde rook van de passieve roker een andere chemische en lichamelijke kenmerken. Door een lagere verbrandingstemperatuur en de afwezigheid van filtratie, bevat de ‘koude’ rook die de niet roker inademt, 5- tot 100-maal meer nicotine, aldehyden (een vluchtige stof aanwezig in tabaksrook, die irriterend werkt op de ademhalingswegen en mogelijks kankerverwekkend zijn), koolstofmonoxide en teer bevat.

Deze ultra fijne partikels zijn ook meer geconcentreerd en kunnen dus een grotere hart en vaat giftigheid uitoefenen. Te vermelden dat de roker minder uitgesproken vaat reacties op de nicotine vertoont dan de niet roker, wegens een niet gevoeligheid probleem. Door de meer giftige samenstelling van de ‘koude’ tabaksrook en de verhoogde bloedvaten gevoeligheid van de niet-roker, gaat de acute blootstelling aan passief roken gepaard met schadelijke hart en bloedvaten effecten. ( Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>