Chiron21.be

weblog over gezondheid

Nieuwe dedectiemethode voor bestrijding malaria

21st May 2008

Engelse wetenschappers hebben samen met de onderzoekers van het Amsterdams Koninklijk Instituut voor de Tropen een nieuwe methodiek ontwikkeld voor een snelle en goedkope test voor het vaststellen van de tropische aandoening van malaria.  De twee partners opperen van een mogelijke doorbraak in de bestrijding van deze aandoening.

Heden bestaan er reeds sneltesten voor het stellen van een diagnose, maar volgens het Amsterdams Koninklijk Instituut voor de Tropen, is de nieuwe methode nog veel sneller. Ook is deze methodiek eenvoudig in te kaderen en toe te passen met weinig voorzieningen.

Deze nieuwe methodiek lijkt volgens het tropeninstituut op de eenvoud van een zwangerheidtest voor ambulant gebruik.  Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam baseert zich op laboratoriumonderzoek. De resultaten worden eerstdaags gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biophysical Journal. Men voorziet dat deze sneltest in Kenia wordt geprogrammeerd om in veldomstandigheden verder de bekomen resultaten te evaluëren. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>