Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for November, 2007

Ons lichaam geeft geheimen prijs

30th November 2007

De nieuwe CT scan ” Brilliance” brengt beroering in de medische beeldvorming. De Brilliance is ontwikkeld door de Nederlandse electronicagigant Philips  (NL) en werd deze week in de VS voorgesteld. Het toestel kan in minder dan één minuut een volledige driedimensionel beeld van heel het menselijk lichaam, met een tot nu toe onbestaande helderheid weergeven, met een stralingdosis die 80% lager is dan tot nu toe.

De Brilliance kan het menselijk skelet, ingewanden en de bloedvaten weergeven niet te vergelijken met de vorige scantoestellen. Hij is zo krachtig dat een vlijmscherp beeld van als voorbeeld van het hart tijdens amper twee hartslagen geschoten wordt.  Het laat toe geneesheren een snellere en betere te stellen .Dit zou zijn groot belang hebben bij kankeronderzoek, bepalen van cerebro vasculaire infarct en natuurlijk het hartinfarct.

De patiënt wordt door een draaiende röntgenbron geschoven. Deze bron geeft een smalle bundel straling af die in een rechte lijn doorheen de patiënt gaat.  Die straal wordt verzwakt door alle weefsels waardoor zij gaat. De sterkte van de resterende straling wordt gemeten door een detector. Dan worden de bundel en de detector iets verschoven en wordt een nieuw ” coupe ” van het lichaam gemeten.

Op basis van die metingen maakt de computer een dwarsdoorsnede van het lichaam of orgaan. Het toestel laat toe om hele organen kunnen in beeld te reproduceren alsof zij buiten het lichaam van de patiënt staan. De 3D beelden kunnen gedraaid worden en vanuit alle richtingen bekeken worden. Zo kunnen geneesheren de minste afwijking aan een orgaan of bot vaststellen met als gevolg een betere diagnose.

Deze nieuwe CT-scan is sneller dan de bestaande scanners. De ring waarin de röntgenbron zit draait viermaal per seconde rond, dit is 22 sneller dan bij de oudere toestellen en laat toe om de patiënt minder lang aan de radioactieve straling bloot te stellen.  De beelden kunnen ook op grote afstand worden geraadpleegd.  Prijskaartje nog niet gekend. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Wereld COPD-dag 14 november

29th November 2007

COPD is de afkorting van de Engelse term ” Chronic Obstructive Pulmonary Disease”, dit betekent cronische obstructieve longziekte. Het is een verzamelnaam voor longaandoeningen, chronische bronchitis en longemphyseem. Het is een progressieve longaandoening die ontstaat ten gevolge van vernauwing van de luchtwegen. Vroeger werdt deze patholgie onder de afkorting van CARA geplaatst.

In 80 -90% van patiënten wordt COPD veroorzaakt door roken. Het mechanisme is tot nu toe nog niet juist bekend. Uiteinedelijk krijgt 10-20% van de rokers COPD. Het is niet voorspelbaar wie COPD krijgt en wie niet daar er geen link is met de rookgewoonten. Het merendeel van de patiënten zijn ouder dan 45 jaar. Meestal moet men een pakje per dag gedurende 10 kaar roken om een rokerslong te onwikkelen.

Niet alle rokers ontwikkelen COPD. Men verondersteld dat ongeveer 20% van de rokers gevoelig is en een COPD kan worden. Daar zijn ook genetische factoren, ondervoeding en laag geboortegewicht die een rol kunnen spelen. Buiten het roken kunnen ook bepaalde professionele en huishoudelijke producten, zoals oplosmiddelen, aan de basis liggen van deze aandoening.

De patiënten hebben vooral last van benauwheid, ophoesten van slijm, het gekende rokerskuchje en een fluitende ademhaling. Soms verloopt de ziekte mild terwijl er bij andere ptiënten een verergend beeld optreedt. Mogelijk wordt de paiënt zo vebauwd, dat het de dagelijkse bezigheden bemoeilijkt. Deze ziekte kan ernstig invaliderend zijn, hetgeen zware problemen kan veroorzaken.

In België zouden er ongeveer 680.000 COPD-patiënten zijn, waarvan de helft niet is gekend. Een spirometrie test is een eenvoudig en pijnloos onderzoek die de longfunctie en capaciteit meet en waarde van deze test toont aan of dat de patiënt deze longaandoening heeft en dit met zekerheid. Indien men roker is ( was) , ouder dan 45 jaar, een regelmatige hoest met os zonder slijm opletten en neemt contact op met een longarts.

Er is momenteel geen geneesmiddel in voorraad om de ziekte te stoppen of te genezen. Zolang de patiënt blijft roker kan de ziekte zich blijven manifesteren en verergeren. Men kan de symptonen verlichten door het toedienen van slijmoplossers om het oploesten van slijm te vergemakkelen. Ook luchtwegverwijderende geneesmiddelen die de luchtwegen wat wijder maken en antibiotica om infecties te bestrijden. Sport begeleiding kan soelaas bieden voor deze patiënten. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Tagatose het nieuwe zoetmiddel voor de diabeticus

29th November 2007

D-Tagatose is een witte, korrelige stof die in niets verschilt van de fijne suiker. De smaak is identiek en toch heeft het niets te maken met suiker. Het is een natuurlijke suiker die zich manifesteert in zuivelproducten als deze verwarmd worden. Tagatose werd ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf,  dat op onderzoek was voor darmkanker-patiënten, en waarnam dat Tagatose de darmflora hersteld.

Volgens professor Christian Vastenavond blijkt Tagatose een zoetstof te zijn met ongekende voordelen. Zo heeft Tagatose geen effekt op de bloedsuikerspiegel waarde waardoor ook diabitici het zonder problemen kan gebruikt worden en heeft daarbij ook een lager cholesterol invloed dan van de gekende suikers. Ook is het belangrijk dat het Tagatose geen tandbederf veroorzaakt.

Het grote voordeel tenopzichte van de traditionele suikervrije zoetstoffen is dan weer dat het ook in bulk kan gebruiken worden, wat meegenomen is bij het bereiden van confituur of chocolade. Tagatose is een natuurproduct, het menselijk lichaam komt er dus niet tegen in opstand.

Het Limburgs bedrijf ” Damhert ontwikkelde een technologie om goedkoop Tagatose te produceren en heeft het product sedert september laatsleden op de markt. Damhert investeerde ruim 2.5 miljoen Euro in hun vestiging te Heusen-Zolder. Momenteel haalt Damhert een omzet van ruim 20 miljoen Euro.  Met deze innovatie voorspelt de afgevaardigde bestuurder , de heer Geert Schoofs, een omzetverdubbeling in de komende twee jaar.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Brein van ADHD-kinderen 3 drie jaar trage ontwikkeling

14th November 2007

De ontwikkeling van bepaalde hersengedeelten van kinderen die lijden aan ADHD. Dit zijn aandachtstoornissen gepaard gaande met een hyperactiviteit, verloopt trager dan bij normale kinderen. Uit een onderzoek van U.S.A. heeft men waargenomen dat de volgorde van de ontplooiïng volledig gelijk lopend is zoals bij normale kinderen. Met moet bij de eerste groep van kinderen rekening houden met enkele jaartjes vertraging.

Die latere ontplooiïng is hoofdzakelijk is vooral bij het geval bij die hersengebieden die invloed hebben het volgende factoren, aandacht en het onderdrukken van onverwachte handelingen. Juist die punten waar de ADHD-kinderen het meest vaak fout gaat. Men veronderstelt dat de ontwikkelingsgraad in bepaalde gevallen kan oplopen tot een drietal jaar. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

14 november Werelddiabetesdag

13th November 2007

De Verenigde naties organiseren op 14 november e.k. de Internationale Diabetesdag. Het thema is diabetes bij kinderen en jongeren. Naar aanleiding van deze Werelddag richt  de Vlaamse Diabetesvereniging volgend weekend (16 tot 18 november)  een Jongerenweekend in Bree(Limburg) in.  Men heeft ook vastgesteld dag dat een groot gedeelte van de jongeren een overgewicht vertonen, dus hun risicokans op diabetes is groot door hun voedsel uptake.

Voor diabetici is het belangrijk dat ze zeer geregeld hun bloedsuiker bepalen.  Het is geweten dat dat deze patiënten een grote fluctuatie vertonen van hun suikerbloedspiegel, samenhangend met de insulinetoediening beinvloedt door de therapietrouwheid ( tijdstip,hoeveelheid en soort), hun activiteit, voeding, stress en mogelijke andere factoren. De bloedsuikertesten tonen aan hoe hoog/laag hun bloedsuker is op het moment van de test.

De hoeveelheid insuline wordt bepaald door de behandelde geneesheer, zeker niet op eigen risico doen, maar deze test geeft wel een controle weer van mogelijke hypo- of hyperglycemie en kan met nuttig medisch advies verwikkelingen op lange termijn voorkomen. Zelf uw bloedsuiker bepalen geeft U een beter inzicht van uw toestand.  Wie zichzelf controleert wordt ook meer zelfstandig.

De frequentie van deze test is afhankelijk van het probleem waarvoor zij uitgevoerd wordt zeker in samenspraak van de behandelende arts.  Dit kan zijn voor zwangeren, op punt stellen van van de insulinetherapie, stabiele diabetes, ziekte, glycemiebepaling voor het slapen gaan,  onduidelijke symptonen of bij het uittreden van zijin dieet naar aanleiding van een feestje . Dit mag natuurlijk geen gewoonte worden voor het risico van gewichtheidstoename. Voor meer info, www.diabetes-vdv.be. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Hoe een beroerte herkennen

8th November 2007

Als bloedtoevoer naar de hersenen plotseling onderbroken wordt, spreekt men van een beroerte (apoplexie). Er kan sprake zijn van een hersenbloeding, een herseninfarct (CVA) of van een TIC (Transient Ischemisch Aanval of mini-beroerte). De risicofactoren zijn, hoge bloeddruk, hoge cholesterol, suikerziekte, roken, onvoldoende lichaamsbeweging , obesitas en andere. Een beroerte wordt soms verwart met een hartinfarct.

Sommige slachtoffers van een beroerte sterven niet, maar belanden in hulpeloze en overloze toestanden. Neurologen zeggen indien zij het slachtoffer van een beroerte binnen de drie uur kunnen behandelen, de effecten van een beroerte totaal kunnen omgedraaid worden.

Het moeilijkste deel is het herkennen van een beroerte, de correcte diagnose stellen en de patiënt binnen de drie uur medisch behandelen, wat niet altijd evident is. Je hoeft slechts “4” stappen te onhouden. Ongelukkig is het gemis aan opmerkzaamheid en loopt altijd uit op een ramp. Een omstaander kan een aanval herkennen door het stellen van
“4” vragen.

Vraag aan de persoon te glimlachen (de mondhoeken moeten beide gelijk omhoog gaan). Vraag om beide armen op te steken (de armen moeten beide gelijktijdig met dezelfde krachtinspanning omhoog tillen). Laatste vraag, laat de personen praten of een simpel zinnetje zeggen (er mag geen gebrabbel tussen zijn). Is er een afwijking in een van de gestelde vragen, opletten er zijn problemen.

Aanvullend kan men ook vragen aan de persoon zijn tong uit te steken, indien deze scheef trekt is dat ook een teken van beroerte. Dus bij een afwijking, bel onmiddellijk 100 of 102 en beschrijf de symptonen aan de dispatcher. Nadruk leggen dat er spoed is geboden. Een neuroloog zei, dat als iedereen minstens tien andere mensen kan verwittigen, er zeker een leven kan gered worden.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Dure stents niet beter dan goedkope exemplaren

5th November 2007

Kransslagadervernauwing wordt meestal behandeld met de inplanting van een veertje dat een speciale metaallegering heeft om die vernauwing terug te voorkomen, dit wordt een stent genoemd. Via een slagader in de liestreek of  arm wordt eerst een catheter ingebracht. Deze catheter heeft op het einde een ballonetje die de vernauwing terug open maakt Vervolgens wordt de stent geplaats om te voorkomen dat de kransslagader terug dichtklapt.

Sommige patiënten moeten terug deze ingreep ondergaan daar er binnen de stent een nieuwe verslibbing optreedt.  De nieuwe generatie stents bevatten in de binnenzijde een geneesmiddel die nieuwe vernauwingen zou moeten voorkomen. Deze nieuwe generatie wordt drug eluting stent (DES) genoemd. Maar een DES-versie kost wel 2.500 euro, terwijl een traditionele stent slechts aan een kostprijs van 1.000 euro komt.

Volgens een studie uitgevoerd aan de Universiteit Antwerpen samen met het Federaal Kenniscentrum voor Volksgezondheidzorg toonde aan dat deze nieuwe generatie van stents echter nauwelijks meer voordelen biedt dan de goedkope exemplaren. De onderzoekers stellen dat de DES-versie het risico op overlijden of hartinfarct nauwelijks verlagen. Slechts een beperkt aantal patiënten zou er voordeel uit halen. De meerprijs voor de DES-stent is volgens de onderzoekers dan ook niet evenredig tenopzichte van de gezondheidswinst, die als te beperkt wordt beschouwd. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Contractuele overeenkomst Janssen Pharma en Galapagos

5th November 2007

Er is een langetermijnvereenkomst overeenkomen met Janssen Pharmaceutica en het bio-bedrijf Galapagos . De samenwerking van deze geneesmiddelenconcerns omvat het onderzoek tegen reuma. Galapagos is een jonge onderneming die gevestigd is in Mechelen en stelt een 450 tal high qualified mensen te werk, maar had het de laatste tijd niet gemakkelijk daar het onderzoeksresultaat naar nieuwe geneesmiddelen  uitbleven.

In deze overeenkomst met Galapagos garandeert Janssen Pharma het researchbedrijf bijkomende financiële middelen in functie van resultaten naar nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling vzn reuma. In een eerste fase wordt er een som van 15 miljoen euro overgemaakt. Daarna krijgt het bedrijf optie-en mijlpaalbetalingen voor onderzoek, ontwikkeling voor registratiekosten, commercialisering, licenties en royalty’s op de wereldwijde verkopen.

In deze deal heeft Janssen naderhand de mogelijkheid om twaalf programma’s te kiezen uit de resultaten die Galapagos zelf heeft ontwikkeld. Ook heeft Janssen de waarborg dat het naderhand ook wereldwijd in een licnetie mag omzetten. Onno van de Stolpe, de CEO van Galapagos is tevreden met deze overeenkomst en citeert,

” Dit akkoord stelt ons in staat om onze productlijn in het onderzoek van reuma sterk te verbreden. Wij vergroten daarbij tevens onze kansen om een baanbrekend geneesmiddel tegen reuma op de markt te brengen. Deovereenkomst werd voorgesteld in aanwezigheid van de topman Paul Stoffels van Janssen Pharmaceutica. Het contract is 1 miljard euro waard. (Hugo j. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Leuvense onderzoekers ontdekken incontinentie-eiwit

4th November 2007

Leuvense vorsen hebben een eiwit geïdentificeerd dat de urineblaas reguleert. Het betreft een zogenoemd iononkanaal, een eiwit dat zorgt voor de communicatie van de zenuwsignalen in het lichaam. Die ontdekking biedt toekomst voor het uitwerken van mogelijke nieuwe therapiën voor incontinentieproblemen.

Het ionenkanaal (afgekort TRPV4) zou volgens onderzoekers van de afdeling Experimentele Urologie onder leiding van professor Dirk De Ridder van het Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg en professor Bernd Nilius van Ion Channel Research, eveneens van de Leuvense universiteit.

Als de blaasspanning stijgt, zorgt het TRPV4 ervoor dat de drang voor mictie wordt doorgegeven aan het centrale zenuwstelsel. Tot nu toe was er maar weinig gekend betreffende het ziektepatroon van incontinentie, maar met deze nieuwe informatie van de werking van deze sensor, die volume en druk in de urineblaas controleert, kan dit leiden tot de ontwikkeling van efficiënte therapieën en geneesmiddelen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nederlanders ontdekken kleurgenen

4th November 2007

Nederlandse en Ijslandse onderzoekers hebben min of meer bij toeval de genetische varianten gevonden, die bepalen welke oog, haar-, en huidskleur een Europees mens heeft. Tot heden kon op basis van DNA-materiaal alleen geslacht en ras van een persoon worden veastgesteld. De vorsersgroep die in Nederland werkzaam is in het Universitair Medisch Centrum St. Radboud (UMC) in Nijmegen, was op zoek naar de genetische determinanten betreffende prostaat- en borstkanker. In dit onderzoek zijn bij toeval de genvarianten aangetroffen die uiterlijke kenmerken van Europese mensen bepalen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »