Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for March, 2008

Alzheimeronderzoek kent nieuwe doorbraak

14th March 2008

U.S. onderzoekers heben de mogelijke oorzaak van geheugenverlies ontdekt bij Alzheimerpatiënten. Deze aandoening zorgt ervoor dat de hersenen sneller herinneringen ‘verwerpen’. Het Amerikaanse Buck Institute, hoofdzakelijk gespecialiseerd in dat onderzoek heeft waargenomen naarmate men ouder wordt de hersenen van Alzheimer patiënten vastlopen bij het proces dat het lukraak elimineren van herinneringen vastloopt.

Jonge hersen zijn zoals een snelle wagen, zij kunnen gemakkelijk schakelen. Het aanmaken van herinneringen verloopt veel gemakkelijker dan bij oudere hersenen, zegt onderzoeker Dale Bredesen. Bij Alzheiemerpatiënten is de moleculaire versnellingspook blijven steken in achteruit.  Daardoor is het evenwicht in het maken en ophalen van herinneringen verstoord.

In de hersenen word een bepaalde molecule in casu APP gesplitst. Deze moleculen hebben een hogere splitsingssnelheid bij Alzheimerpatiënten dan bij gezonde individuëen van dezelfde leeftijd. Onderzoekers concluderen daaruit dat de functie van het opkuisen van het geheugen hyperactief is bij personen die aan deze aandoening lijden. Eens ouder dan 80 jaar heeft men één kans op de vijf om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Eiwit blokkeert voorplanting malariaparasiet

14th March 2008

Onderzoeker van de universiteit vanNijmwegen zijn er in geslaagd na een 10-jarig onderzoek een eiwit te creëeren dat belangrijk is bij het blokkeren van de voorplanting van de malariaparasiet.  Bij muizen die daarmede werden ingespoten, heeft men waargenomen, dat het eiwit een immuunreactie veroorzaakt, dezelfde reactie die bekend is bij de mens die besmet zijn met malaria.

Prikt de malariaparasiet een geimmuniseerde gastheer, dan kan de malariaparasiet in zijn gastheer zich niet voortplanten, daar dit eiwit wordt uitgeschakeld. Hiermede wordt het  eiwit een goede kandidaat om deel uit te maken van een malariavaccincocktail.  PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) publiceert heden hun bevindingen.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Zware benen en veneuze insuffiëntie

13th March 2008

Veneuze insufficiëntie is een evolutieve aandoening. waarvan de eerste symptoom zich uit in’ zware benen’. Men moet van het begin de hulp van een geneesheer inroepen om zo snel mogelijk een behandeling te starten. Normaliter verzacht de behandeling de pijn en maakt het mogelijk om de kwaliteit en de werking van de aders te onderhouden. Bij het zetten van die eerste stap vermindert het risico op verwikkelingen.

De mogelijke verwikkelingen zijn natuurlijk de zware benen, oedemen, spataders, flebitis, zweervorming en andere mogelijke verwikkelingen. Veneuze insuffiëntie kan in elke fase van de aandoening belangrijke gevolgen hebben voor de levenskwaliteit. Heel veel factoren hebben hun rol bij deze aandoening.  Risico beroepen kunnen zelf op jonge leeftijd  de veneuze insufficiëntie veroorzaken: verkoopsters, kapper(sters) , opdienpersoneel zelf verpleegsters.

Ook bij langdurige zithoudingen bij kantooractiviteiten, vliegtuigreizen op lange afstand, toneelspelers,  hebben hun invloed op deze aandoening. Het dragen van schoenen met te hoge hakken, een activiteit waar zware lasten worden gedragen, een extreme blootstelling aan warmte, zoals de zon, sauna kunnen die zware benen veroorzaken.  Hormonale behandeling (orale contraceptieva) bepaalde sport beoefeningen, en het langdurig liggen of bedverlijf na een chirurgische ingreep. Onze benen dragen heel het gewicht van ons lichaam en daar moeten wij spaarzaam mee leren omgaan.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vaccin tegen rookverslaving op komst

13th March 2008

Er is hoop voor sommige rokers die er niet in slagen de sigaret te laten, al weten ze perfect welke schadelijke gevolgen -zelfs fatale-gevolgen oplopen van hun verslaving. Er wordt namelijk energiek gezocht, en wel in verscheidene laboratoria naar een vaccin tegen de rookverslaving. Een van de verst gevorderde studies is te danken aan de ploeg van professor Jacques Cornu van Laussane.

Die werkt aan een vaccin die de nicotine in het bloed circuleert moet verhinderen de hersenen te bereiken. De nicotine wordt geassocieerd  met een inactieve fraktie van een virus. Ook als is deze samenstelling onschadelijk, toch wordt ze door het immuunsysteem herkend als een gevaarlijke indringer en bestreden met behulp van antinicotine antilichamen.

Die antilichamen gaan de nicotine blokkeren vooraleer ze ons afhankelijk maken. In een placebo-gecontroleerdestudie bleek er in de eerste instantie weinig verschil te zijn tussen de gevaccineerden en de placebo’s.  Alle gevaccineerden hebben wel de antinicotine antilichamen ontwikkeld, maar in verschillende verhoudingen. Meer dan de helft die de meeste antilichamen hebben ontwikkeld hebben zes maanden geen sigaret meer aangeraakt.

Te vergelijken met minder dan een derde van de overigen, die minder antilichamen hebben ontwikkeld. Het laboratorium van professor Cornu zoekt verder naar middelen om de resultaten te optimaliseren. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Arts Peter Piot hoofd van Unaids nu ook voorzitter van de Koning Boudewijn Stichting

12th March 2008

Een internationale autoriteit betreffende aidsbestrijding is nu ook (eind 2007) benoemd als voorzitter van de Koning Boudewijn Stichting. Deze arts staat sinds 1994 aan het hoofd van Unaids, het VN-programma voor de strijd qua seropositieve patiënten en Aids. PeterPiot kreeg verschillende internationale onderscheidingen voor zijn wetenschappelijke bijdragen aan deze gerelateerde problematiek.

Ondanks de verontrustende cijfers werelwijds leven ongeveer een 40 miljoen mensen met deze aandoening. Hij is hoopvol door het feit dat ook de aids-remmers in Afrika hun toegang kennen, het continent dat het meest is getroffen door deze aandoening. Ook heeft  Peter Piot een enorme impact gehad op de embola-epidemie in het huidige Congo.  Peter Piot is van opleiding micro-bioloog en was professor in de Universiteit van Antwerpen en het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen.

Vanaf oktober 1983 ging heel zijn interesse naar de Aids-problematiek. Zijn projet “SIDA”  in het voormalige Zaïre, was het eerste internationaal aidsproject in Afrika en maakte van hem de pionier in het aidsonderzoek. Hij haalde ook aids uit het taboesfeer en stimuleerde vele andere vorsers om de strijd tegen het aids-virus aan te gaan. Van 1991 was Peter Piot hoofd van de International Aids  Societye (IAS).  In 1994 besloot de VN een overkoepelend orgaan op te richten om de strijd tegen HIV en Aids op te richten en besloten om Peter Piot te benoemen als eerste directeur met als zetel in Geneve.

Sedert 1995 is Peter Piot gelauwerd met eredoctoraten, en in hetzelfde jaar verleende Koning Albert II hem de titel als baron.  Ook is recentelijk beslist om Peter Piot te benoemen als voorzitter van de Koning Boudewijn Stichting. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Hersenweek-brain Awarness Week

12th March 2008

Van 10 tot 16 maart staat in het teken van de toestand van onze hersenen.  Deze week is bedoeld om de publieke opinie te sensibiliseren qua de toestand van onze hersenen en het hersenonderzoek, en hoe staat het met onze hersenfunctie. Hoe kan dit cardinaal orgaan ziek gaan, welke onderzoekingmethodieken staan er ter onze beschikking. Vragen waar onze medici dagelijks mede worden geconfronteerd wegens de vergrijzing van onze maatschappij

Volgens bepaalde onderzoekingen in E.U.-25  vertegenwoordigen ongeveer 35 procent van hersenaandoeningen van de totale last van alle ziekten, wat een zeer groot percentage is. De meest recente studie omtrend dit item komt van de  European Journal of Neurologie ,juin 2005 die een kostenplaatje heeft gemaakt van 12 hersenaandoeningen in E.U-25. Dit omvat neurologische pathologiën , gaande van dementie, epilepsie, migraine, hoofdpijnen, MS, Parkinson, CVA.

Daarbij komen de neuro-chirurgische pathologiën zoals hersentumoren, traumatisch hersenletsel, en de mentale aandoeningen zoals verslaving aan producten, angst-stemmingsstoornissen en de psychosomatische aandoening.  In de omschreven EU-25 lijden liefst 127 miljoen personen aan één of andere vorm van een hersenaandoening. De meest voorkomende hersendysfunctie is de angststoornis problematiek (41 miljoen patiënten), stemmingstoornisproblemen (21 miljoen patiënten)  Op de vierde plaats staan , verslaving (drugs, alcohol en andere) waarmede een schatting wordt gemaakt van 9 miljoen Europeanen. Indien men het tabagisme ermede in berekend komt men een onthutsend getal van 37 miljoen patiënten.

Totaal kostenplaatje voor de EU-25 qua geneeskundige verzorging bedraagt 386 miljard euro in zijn totaliteit of 829 euro per inwoner, NIET per patiënt. Waarschijnlijk ligt deze kostenberaming nu hoger, daar deze statische  gegevens dateren van 2004.
In België lijden bijna 3 miljoen mensen ( 28 procent) aan een hersenaandoening. De totale kostprijs is ingeschat op 10 miljard euro (alle kosten inbegrepen)

De Brain awarness Week is een initiatief van de Dana Alliance for Brain Initiatives en zijn Europese tak, de European Alliance for the Brain, EDAB. In deBenelux geven vorsers van de verschillende universiteiten in scholen informatie qua de hersenen en betreffende hersenonderzoek methodieken. Voor info: www. brainweek.dana.org. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Onderzoek naar anti-hoestmiddel van Belgische groep

10th March 2008

De ‘Food and Drug Administration’ of afgekort FDA stelt zich ernstige vragen omtrent het geneesmiddel Tussionex ( een anti-hoestgeneesmiddel) van de Belgische biofarmagroep UCB. Vijf jonge kinderen zouden na inname van Tussionex gestorven zijn. Het geneesmiddel is reeds sedert 1987 op de Belgische markt verkrijgbaar.  Tussionex kreeg UCB in zijn productengamma bij overname van het Britse Celltech.

Het geneesmiddel mag slechts toegediend worden bij volwassen personen en aan kinderen ouder dan zes jaar. Het geneesmiddel bevat hydrocone dat een krachtig verdovend component bevat dat bij grote hoeveelheden dodelijk kan zijn. De FDA citeert van “verschillende ” neveneffecten en ” enkele doden”, voert nu een investigatie naar het farmacon en zal eerstkomend met aanbevelingen bestemd voor het publiek naar voor komen.

UCB is van plan de bestaande veiligheidsvoorschriften van het product te updaten om voor een betere dosering te zorgen. Volgens UCB woordvoerder Eric Miller is Tussionex veilig en effectief wanneer het middel wordt gebruikt zoals voorgeschreven. UCB kreeg melding van vijf sterfgevallen van kinderen jonger dan zes jaar. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

60 plussers moeten 30 minuten per dag bewegen

9th March 2008

Om hun levenskwaliteit zo hoog mogelijk te houden en te behouden, kunnen 60-plussers heel veel zelf doen, namelijk de discipline aankweken om per dag minstens 30 minuten te bewegen en hun geest actief te houden. Om die boodschap te ondersteunen heeft het “”Europees Thematisch Netwerk in Aangepast Bewegen” een dvd en een opleidingsprogramma voor begeleiders opgesteld.

Het vernoemd netwerk verzamelt experten uit 29 Europese landen en staat onder leiding van professor Herman van Coppenolle (KUL). Uit onderzoek blijkt dat denioren, senioren en ouderen verschillende ziekten kunnen voorkomen door meer te bewegen, zegt van Coppenolle. Gevraagd wordt hun geliefde activiteiten zoals  reizen, wandelen, fietsen, zwemmen en andere bezigheden actief te blijven onderhouden.

Dat laat hen toe om ook langer zelfstandig te wonen, maar dit geldt ook voor personen die met een aangeboren of verworven fysieke beperking of handicap hebben. Mede door de vergrijzing is er een ‘aardverschuiving’ nodig om de mentaliteit van onze doelgroepen te veranderen, dixit Van Coppenolle. Volgens Dirk Tielemans (ex VRT journalist) die actief sport beoefent is hij niet meer ziek geweest en leeft hij meer dan ooit met plezier.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Virus VSV doodt hersentumoren

8th March 2008

In de universiteit van Yale hebben onderzoekers een nieuwe ontdekking gedaan, die de behandeling van hersentumoren kan behandelen op een eenvoudige wijze. Zij hebben een virus ontdekt met codenaam VSV.  Deze vorsers hebben hun bevindingen gepubliceerd in the Journal of Neurosciende.  Specifiek aan dit virus is, dat het alleen tumorcellen doodt zonder gezonde cellen aan te tasten.

Met de bestaande gekende technieken worden niet alle tumorcellen in één keer verwijderd. Dit laat de tumor toe om de geëlimineerde cellen te vervangen en terug te reproduceren .  Met de ontdekking van de VSV-virus blijkt hier een drastische verandering in te komen dat ten goede komt van de patiënt.

De door de onderzoekers geconstruëerde VSV-virus lijkt goed qua structuur op de virus die rabiës of het hondsdolheidvirus veroorzaakt. Na inspuiting in een bloedvat verspreidt VSV zich naar de locatie waar de tumor aanwezig is. Ter plaatse worden de hersentumorcellen  geinfecteerd. De geÏnfecteerde tumorcellen gaan met VSV-vrussen produceren, waardoor deze zich zelf uitschakelen. Het geproduceerde VSV komt vrij als de tumorcellen dood gaat en kan dan weer nieuwe tumorcellen infecteren.

Een drie-tal dagen na het toedienen van dit virus was (bijna) de gehele tumor geïnfecteerd, met als resultaat dat zij dood waren of aan het doodgaan. Het VSV-virus werk vrij selectief. Op de 10.000 tumorcellen die VSV heeft geïnfecteerd is er maar één  gezonde hersencen die werd aangetast

Het beginsel van het inzetten van virussen bij het helpen opruimer van tumorcellen was reeds lang gekend, maar die virussen konden niet delen. Het nadeel was dat dan maar een klein gedeelte van de hersentumorcellen werden geïnfecteerd.  Nu is het mogelijk om delende virussen te gebruiken, maar nog nooit werd een virus gevonden die effeciënt en specifiek werkt zoals het VSV-virus. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Wereld Glaucoom Dag: Oogcontrole voor iedereen boven de 40

6th March 2008

Glaucoon is werelwijd één van de belangrijkste en vermijdbare oorzaken van blindheid. Minstens 2 procent van de Belgen boven de 40 jaar heeft glaucoom, vaak zonder het zelf te weten. Bij glaucoom sterven, de oogzenuwcellen langzaam af, meestal door een verhoogde oogdruk. Omdat de dode cellen niet vervangen kunnen worden, is het verlies aan gezichtsvermogen definitief.

Het is een pijnloos verloop waardoor de helft van de zieke niet weet of zij glaucoom hebben en wordt de ziekte pas in een late fase vastgesteld.  De bedoeling van deze eerste Wereld Glaucoom Dag is het glaucoom bij het brede publiek kenbaar te maken en de mensen te motiveren een oogcontrole te laten uitvoeren, ook wanneer er geen directe klachten zijn. Een tijdige vaststelling en behandeling voorkomt een visuele handicap.

De oogarts meet de oogdruk en wordt de oogzenuw onderzocht. Een verhoogde oogdruk kan verlaagd worden met aangepaste oogdruppels, met een laserbehandeling of met een chirurgische ingreep. De zeldzame vormen van glaucoom veroorzaakt door minder hoge oogdruk en een verminderde bloeddoorstroming ter hoogte van de oogzenuw, kunnen oogartsen door een abnormale uitholling van de oogzenuw op te sporen. (Hugo J. Lucke)

Posted in Uncategorized | No Comments »