Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for April, 2008

Man en vrouw verschillen in het depressief brein

29th April 2008

De Nijmeegse wetenschappers van het Donders Centre for Neuroscience hebben een opmerkelijke publicatie laten opnemen in het recentelijk verschenen wetenschappelijk tijdschrift Neuroscience. In de hersenen van 11 personen die gestorven zijn aan zelfdoding, is een significant groot man-vrouwverschil gevonden bij een signaalstof (gen) dat betrokken is bij de regularisatie op stresstoestanden.

Deze signaalstof ‘Urocortine’ is ontdekt in 1995 en liet reeds vermoeden een rol te spelen bij depressieve toestanden. Urocortine zou werken als een soort van noodrem op het stresssysteem in de hersenen. Bij muizen kan men dit gen uitschakelen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van urocortine, met gevolg dat deze muizen onder druk komen, angstig en passief worden.

Hetzelfde verschijnsel wordt waargenomen bij depressieve patiënten. Bij deze worden ook een ontregeling waargenomen bij stress toestanden. De voortdurende paraatheid zonder tussentijds herstel leidt tot uitputting en een uitgesproken neerslachtigheid. De Nijmeegse wetenschapper van Hongaars afkomst Tomas Kozicz heeft geprepareerde hersenplakjes van elf zelfdoding personen bemachtigd die geen geneesmiddelen hadden genomen.

Uit diepgaand onderzoek blijk dat de mannelijke hersenen ruim meer dan tien keer urocortine bevatten dan bij vrouwen. De wetenschappers stellen zich, tenrechte, de vraag omtrent de mogelijke toepassing van hun ondervinding dit zou leiden dat er mogelijk een verschillend geneesmiddel noodzakelijk is voor man-vrouw depressieve patiënt. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vlaams onderzoek ontdekt het onstaan van de ziekte van Alzheimer

27th April 2008

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Leuven, hebben een belangrijke ontdekking gedaan betreffende de mogelijke oorsprong, omtrent de ziekte van Alzheimer. Zij hebben waargenomen dat in de hersencellen van patiënten met de meest voorkomende vorm van Alzheimer een toename vertonen van een bepaald eiwit (BACE1) . Bij deze observatie heeft men ook waargenomen dat er een afname genoteerd werd van bepaalde microRNA’s

Kan deze ontdekking leiden tot betere diagnostische testen. Dit zou toelaten om de patiënt een aangepast geneesmiddel toe te dienen. Alzheimer is een ziekte die langzaam, geleidelijk maar zeker de hersencellen aantast. In de algemene noemer van dementie is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie in onze Westerse maatschappij.

Daar zijn reeds testen op de markt die een mogelijke voorspelling laten veronderstellen of een persoon een mogelijke Alzheimer zou ontwikkelen, maar die besluitvormingen zijn nog te vaag om daar in concreto in te spelen. Momenteel heeft men reeds bepaalde geneesmiddelen die het proces van celbeïnvloeding kunnen vertragen, maar een adequate behandeling die effectief de ziekte kan voorkomen of behandelen is voorlopig nog niet in zicht. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Gezonde slaap geeft een energierijke dag

26th April 2008

Gezond slapen is noodzakelijk om het lichaam en geest een rustperiode te geven, op adem te komen en laat toe het geheugen optimaal te laten functioneren. Via slaaplaboratoria heeft men waargenomen dat de slaapperiode bestaat uit verschillende afzonderlijke componenten. Deze slaapfasen zijn onderling verbonden en hebben hun specifieke functionele activiteit, met hun karakteristieke eigenschappen.

De lichte of inductie slaapperiode vertraagt progressief de hersenactiviteit en dit wordt waargenomen via registraties van de hersenactiviteit. De activiteits gevoeligheid valt weg, ademhaling en pols vertragen, lichaamstemperatuur daalt alsook de inwendige spierspanning. Gedurende deze periode wordt de persoon gemakkelijk terug wakker bij het minste geluid. Bij te grote alcohol inname kan deze inductie fase worden verstoord wat niet gunstig is bij het verder verloop van heel de slaap procedure.

Na deze eerste fase treedt de diepe slaapperiode in. Via registraties hebben onderzoekers waargenomen dat de hersengolven gestadig wijder worden, wat betekend dat de er een groter verminderde hersenactiviteit aanwezig is. Als de patiënt in deze periode is, wordt hij moeilijk wakker. Hij is ongevoelig geworden voor externe prikkelingen, uitgezonderd om naar het toilet te gaan ( bij een te grote alcohol opname is deze reflex niet meer aanwezig met onaangename gevolgen).

In deze laatste slaapfase wordt beklemtoond dat de spiertonus ( de innerlijke werking van de spierspanning) verdwijnt, maar dat de hersenactiviteit terug actief wordt. Men kan dat waarnemen, daar de ogen zich rollen in hun oogkasten en met een snel salvo’s van reacties. Te vermelden is dat gedurende deze slaapperiode de mannen een erectie kunnen hebben en dat vrouwen hun clitorus wordt gestimuleerd door grotere bloedtoevoer, niettegenstaande dat pols en ademhaling onstabiel zijn.  Het is gedurende deze laatste slaapfase dat de droomontwikkeling optreedt. Normaal heeft  het lichaam behoefte aan een 7 tot 8 uren slaapperiode.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Epidemische doorbraak van huidkanker door zonnen

24th April 2008

Huidartsen worden overbelast door het groeiend aantal huidkanker patiënten die op consultatie komen. Dit is de vaststelling van professor Neumann, hoogleraar dermatologie en voorzitter van het Huidfonds in Nederland. ” Indien deze evolutie zich doorzet, komen we amper nog aan toe voor de behandeling van andere ziektes, ” zegt de professor. Neumann voorspelt dat het  aantal patiënten met huidkanker de komende jaren zal verdubbelen.

De groei is dramatisch. Nu kunnen wij het nog aan, maar de druk op de dermatologen neemt neemt zienderogen toe. Huisartsen waarschuwen al jaren voor de gevaarlijke zonnestraling. Kinderen onder de 4 jaar kunnen op latere leeftijd huidkanker ontwikkelen als zj te lang in de zon zitten. Volgens Neumann hebben de voorlichtingscampagnes geen gewenst impact. Volgens de professor nemen te weinig personen het gevaar voor ernstig. “De zon is is belangrijk, maar eventjes is voldoende voor de nodige opname van de vitamine D”.

Men doet de inschatting dat 1 miljoen Nederlanders een huidziekte hebben. In de Verenigde Staten krijgt al een op drie te maken met deze aandoening. Volgens verwachtingen zal dit fenomeen ook hier optreden. De schade die de zon teweeg brengt, stapelt zich op in de huid. Naarmate wij ouder worden, neemt het aantal gediagnoticeerde huidkanker aandoeningen toe.  Vooral bij jonge vrouwen ligt de incidentie zeer hoog. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Lach je gezond

23rd April 2008

Lach-therapie is een vorm van meditatie komende uit Indië. Het is de mogelijkheid van jezelf te ontspannen en te leren genieten van het moment zelf. Als je lacht stoppen de negatieve gedachten en het piekeren waardoor je, je helemaal kan ontspannen. Humor is één van die wonderlijke vaardigheden die de mens kan bezitten, bij dieren heeft men daaromtrent geen idee. Een dier kan een behachelijk gevoel vertonen, maar men weet niet wat er in die hersenen gebeurd.

Door een welgemeende humor schept men een beetje afstand om naar jezelf te kijken, een soort zelfreflextie en een vorm van Tijl Uilenspiegel effect. Door het aankweken van een positieve blik op de moeilijkheden worden deze soms overwinbaar. Men ziet sneller een oplossing, daar men minder de nadruk legt op de grootte van het gestelde probleem. Dat voorkomt een te grote stress situatie.

Vrolijke personen zijn gezonder dan piekeraars, zij hebben een beter immuunsysteem ontwikkeld en zijn daardoor ook minder gevoelig voor mogelijke infecties. Wetenschappers veronderstellen dat door het positief denkvermogen de hersenen een grotere aanmaak maken van het ‘Endorfine hormoon’ die een positieve lichamelijke en geestelijk gevoel creëren. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Europese orgaandonorkaart op komst

23rd April 2008

In Straatsburg heeft het Europees Parlement gepleit voor de invoering van een Europese donorkaart  voor orgaandonors. De bedoeling is dat de Europese Commissie dit gaat opnemen in haar actieplan. Deze kaart moet geneesheren in andere EU-landen duidelijk aantonen dat een persoon een mogelijk potentiële donor is. De bestaande donorkaarten     verschillen onderling en zijn meestal opgesteld in eigen taal.

Sommige artsen begrijpen de taal niet van het bestaand document en begrijpen niet wat de overledene wenste. In zulke omstandigheden is er geen tijd om dat te achterhalen.  Er zijn ongeveer 80.000 personen die op een wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie.  Men schat dat er tussen 15-tot 30 procent van de patiënten overlijdt voor een mogelijke transplantatie.

De illegale orgaanhandel pikt gretig in op dat tekort daar  het moeilijk te achterhalen is van de wens van de overledene persoon. Men hoopt tegen 2010 dat de nationale wetgeving de orgaandonatie moet aanpassen en beperken tot eigen landsgrenzen Dan kan men verder de EU-kaart ontwikkelen.  De meerderheid van de Euro-parlementsleden waren akkoord  voor eerst een Europese aanpak.  Moeilijke opdracht, daar in verschillende lidstaten de regelwetgeving nog te veel verschillend zijn. (Hugo J.Lucke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Alzheimer of geheugenstoornis

22nd April 2008

De ziekte van Alzheimer of een geheugenstoornis is niet hetzelfde. Veel personen maken zich ongerust als zij een paar keren in de week vergeten hebben waar zij hun sleutels hebben gelegd. Een geneesheer kan vrij snel achterhalen wat er aan de hand is, dankzij een eenvoudige test met vijf woorden. Volgens dokter Philippe Presles is de stand van zaken eenvoudig. De test bestaat uit vijf woorden die de patiënt moet trachten te memoriseren.

De woorden zijn museum, limonade, zeef, vrachtwagen en sprinkhaan. Na lezing van deze lijst vraagt men deze begrippen te tekenen. De volgende vraag is deze woorden te herhalen, indien dit niet lukt, geeft de patiënt dan aanwijzingen waardoor hij ze zich kan herinneren. Lukt dat niet even overstappen naar en eenvoudige rekensom en opnieuw de test herhalen.

Lukt dat niet met hulp bestaat de kans dat dit wijst naar een beginnende Alzheimer en doorsturen naar een specialist voor bijkomende onderzoeken (MIR-hersenscan en neuropsychologische testen). Zulke screening is heel belangrijk, personen die helemaal niets mankeren kunnen dan ook gerust gesteld worden als zij vernemen dat hun geheugenprobleem onschuldig is. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Oosterse paddenstoel remt groei borstkankercellen

20th April 2008

Uit een Amerikaanse studie blijkt dat een oosterse paddenstoel een remmende werking heeft op de groei van borstkankercellen. Bepaalde stoffen van deze paddenstoel voorkomen dat deze cellen voldoende bloedtoevoer krijgen, met als gevolg een verminderde toevoer van zuurstof, die de kankercel normaal efficiënt weet te gebruiken voor verdere groei.

De paddenstoel in kwestie, genoemd Phellinus linteus, heeft de eigenschap van het enzym AKT ( een kinase) te blokkeren, meldt Elsevier. Dit enzym speelt een primordiale rol in de ontwikkeling van bloedcellen, die kankercellen voeden. De onderzoekers doen proeven met de paddenstoel enkel bij borstkankercellen. Er wordt verondersteld dat hij ook de groei van huid-, long-, en prostaatkankercellen zou vertragen.

Zoals men weet heeft een kankercel veel bloed nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen. Zij sturen zelfs chemische signalen uit die de aanmaak van nieuwe bloedvaten stimuleren, een proces dat angiogenesis genoemd wordt. De betrokken wetenschappers voeren volop onderzoek naar methoden om dit proces te stoppen als behandeling tegen kanker. Deze paddenstoel wordt al eeuwenlang in de oosterse geneeskunde toegepast. Geneesheren ter plaatse geloven dat hij de levensduur van de patiënt kan verlengen. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Hoe reageren bij hyperventilatie

18th April 2008

Wie hyperventileert haalt te snel en te die adem. Hierdoor komt er meer zuurstof in het bloed en ademt men meer koolzuurgas uit. Vooral dat laatste kan een aantal klachten veroorzaken, omdat het de zuurtegraad van het bloed beïnvloedt. Er treden klachten op over het gehele lichaam, zoals een benauwd gevoel, kortademigheid, transpiratie, hartkloppingen en pijn in de borststreek, een droge mond, duizeligheid, en tintelingen in de ledematen.

Hyperventilatie kan verschillende oorzaken hebben. Dikwijls wordt er een verband vastgesteld tussen emotionele spanningen en hyperventilatie. Overbelasting of oververmoeidheid kunnen hyperventilatie uitlokken. Dat kan een eenmalig verschijnsel zijn, maar kan zich ook frequent manifesteren. Een aanval is vrij beangstigend, er ontstaat een paniekerig gevoel, daar men denkt dat men een hartinfarct heeft.

Om en acute aanval onder controle te krijgen, volstaat het om rustiger te ademen. Theoretisch kan dit door eerst diep te ademen, vervolgens driemaal langzaam in ademen en tot 6 tellen en uit te ademen, dit tot de klachten verdwenen zijn. Door het paniekerig gevoel is het vaak niet eenvoudig om de ademhaling onder controle te krijgen.

Bij een patiënt die hyperventileert is het beste om een papieren-of plastic zak voor de neus en mond te houden, indien niet aanwezig met beide handen een gesloten schelp te vormen. Door deze methode een tot twee minuten toe te passen, wordt een gedeelte van het koolzuurgas terug ingeademd waardoor de klachten verdwijnen. Deze methodes mogen enkel gebruikt worden wanneer men zeker is dat het om hyperventilatie gaat, dus niet bij een hartinfarct.

Na de aanval is het verstandig om een geneesheer te raadplegen. Hij kan nagaan of het inderdaad een hyperventilatie was en niet een andere aandoening. Om een nieuwe aanval te vermijden moeten de eigenlijke oorzaken worden weggewerkt. Indien de hyperventilatie in de hand wordt gewerkt door angst, stress of bedreigende toestanden moeten deze worden opgespoord. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuw geneesmiddel in wording voor behandeling van Alzheimer

14th April 2008

Het verrassend nieuws komt van het Institute for Neurological Research van de universiteit van Zuid California (USA). Daar hebben onderzoekers gemeld dat ze een doorbraak hebben bereikt in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Het wetenschappelijk team stond onder leiding van dokter Tobinick. Een vijftigtal patiënten kregen een lumbale injectie toegediend met het geneesmiddel Etanercept ( Enbrel van de pharmagroep Wyeth Pharmaceuticals) dat oorspronkelijk een geneesmiddel was voor de behandeling van reumathoïde artritis.

Na de injectie werden de zieken met het hoofd omlaag gelegd zodat het geneesmiddel zich beter zou kunnen verspreiden in de hersenen. Volgens de eerste bevindingen reageerden niet minder dan 90 procent van de behandelde patiënten binnen enkele minuten positief op het toegediende geneesmiddel. De resultaten werden via video’s opgenomen. In een van die opname gaat een verpleegster zitten naast een man (92 jaar) die wat mompelt en gezichten trekt.

Na de toediening van het geneesmiddel en dit na enkele minuten begroet hij de verpleegster die zichtbaar schrok omdat hij al jaren haar niet heeft herkend. Toch is er een waarschuwing van de onderzoekers voor overdreven optimisme. Momenteel gaat het nog maar over een beperkt aantal patiënten. Volgens de wetenschappers is Alzheimer deels het gevolg van een overproductie van de ontstekingsmediator TNF-alpha. Etanercept ( een eiwit) , is een specifieke remmer van het TNF-alpha en wordt bij ontstekingsziekten ingezet zoals bij de ziekte van Crohn en reumathoïde artritis. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »