Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for April, 2008

Eiwitten uit wittebloedcel van de Alligator toekomstig nieuw antibioticum

11th April 2008

Tijdens de jaarlijkse vergadering van ‘the American Chemical Society’ werden zeer hoopbelovende abstracts voorgedragen omtrent bepaalde therapeutische resultaten van alligatorbloed. Het wetenschappelijk team onder leiding van professor Kermit K. Murray en doctoraal student Lancia Darville behorend bij de het departement van scheikunde van de universiteit van Louisiana State University, Baton Rouge in Los Angeles,

Men heeft bepaalde eiwitten ontdekt die door bepaalde leucocyten ( witte bloedcellen) in het bloed van de alligators worden aangemaakt. Deze zouden effectief en zeer efficiënt zijn en zouden kunnen gebruikt worden in de indijking tegen bacteriën en schimmels die zeer pathogeen voor de mens.

Voornamelijk de MRSA’s ‘Multiple Resistent Staphylococcus Aureus ‘ die de grootse veroorzaker is van de gekende ziekenhuisinfectie’s en de schimmel Candida Albicans, maar ook hoopvol voor zware brandwonden en door diabeticus veroorzaakte zweren. Ook zouden infecties die resistent zijn op de gekende conventionele therapieën hoopvol zijn. Men hoopt binnen dit en 10 jaar deze therapeutische een aanwinst zal zijn voor resistent pathogene kiemen. Deze nieuwe stoffen zullen gerangschikt worden onder de nieuwe benaming van ‘Alligacines’ (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Ziekenhuis bacterie minimaal door probiotisch hulpmiddel

9th April 2008

Chrisal, een Lommels bedrijf heeft haar resultaten vrijgegeven betreffende een uitgevoerde studie in verband met de resultaten van haar probiotische reinigingsmiddelen in de zorgsector. De firma gewaagt van een doorbraak in de bestrijding van ziekenhuisinfecties. De studie werd gestart in het Algemeen Ziekenuis van Lokeren, dit in samenwerking met de Universiteit van Gent en Avecom, is een spin-off van Ugent, die milieucomposieten produceert.

Zij onderzochten het effect van het microbieel reinigingsproduct PIP Healthcare op de aanwezigheid van ziekenhuisbacteriën die het risico op ziekenhuis infecties veroorzaken. Men stelde vast dat het PIP een zeer gevoelige invloed heeft in de patiënten omgeving dan met de klassieke chemische reinigingsproducten. De meest gevreesde vorm van infectie-vorm is het MRSA.  Ook  heeft de studie aangetoond, dat er daling werd genoteerd van 80 procent.

In risico afdelingen zoals geriatrie of intensieve zorgen kan de infectie graad door het MRSA dalen met 60 procent. De fabricant van deze nieuwe generatie producten beweert dat deze probiotische producten werkzaam zijn op de biofilm die kwalijke bacteriën herbergen. Het universeel gebruik zou in België jaarlijks meer dan duizend levens kunnen redden en aan de sociale zekerheid meer dan  50 miljoen per jaar kunnen besparen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Bloedtest voorspelt Alzheimer

7th April 2008

Deze zomer wordt in Amerika een nieuwe test op de markt gebracht die de ziekte van Alzheimer en Parkinson zes jaar op voorhand kan voorspellen. De test waarschuwt op basis van een bloedstaal van de personen die gevaar lopen om Parkinson of Alzheimer te ontwikkelen door bepaalde proteïnes in het bloed te meten. De ontwerpers, het Amerikaans biotechnologisch bedrijf, Power3 Medical Products verklaren dat de test 90 procent betrouwbaar is.

Dat geeft  de geneesheren de kans om deze personen hun eetgewoonten, levensstijl en lichaamsbeweging aan te passen. Het laat artsen ook toe om sneller aan te vangen met de behandeling van geneesmiddelen om de ziekte te vertragen.  Tot nu toe stelden de geneesheren die aandoening vast op basis van symptomen aangevuld met een hersenscan, maar dan is het eigenlijk al te laat.

Hoofd van het bedrijf Steve Rash: “Er is momenteel nog geen vergelijkbare test op de markt, maar er is wel een grote vraag naar.” Directeur van de vereniging voor onderzoek naar Parkinson Kieran Breen: “De test ziet er veelbelovend uit, maar meer studies moeten nog worden uitgevoerd om te bevestigen dat hij werkzaam is bij het stellen van de diagnose.”

Onderzoeksverantwoordelijke van de vereniging voor Alzheimer Susan Sorensen verklaart: “In Groot Brittannië zijn 700.000 patiënten die lijden aan dementie, 62 procent daarvan hebben de ziekte van Alzheimer. Dit cijfer zal in de komende 20 jaar enkel nog stijgen. Een effectieve bloedtest zou familie en patiënten tijd geven om ze voor te bereiden op deze verwoestende aandoening. Dat laat toe dat patiënten ook betere beslissingen kunnen maken betreffende hun toekomst.”

Britse onderzoekers geloven dat omega 3-vetzuren kunnen voorkomen en de ziekte tegen te gaan. Omega 3-vetzuren vindt men terug in noten, zaden en vettige vis soorten  zoals makreel en zalm. Wetenschappers aan de Aberdeen University hebben waargenomen dat bij bepaalde oudere personen die veel omega 3-vetzuren aten, beter scoorden op mentale tests dan andere personen. Bij personen die door een bepaald gen meer kans maken op de ontwikkeling van de ziekte, maakte het niet veel uit of ze veel of weinig omega 3-vetzuren opnamen.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Drankverslaving overwinnen via een website

4th April 2008

De Universiteit Maastricht heeft een website ontwikkeld waar probleemdrinkers hun afhankelijkheid of hun verslaving kunnen aanpakken. Men werkt met “computerspelletjes” die inwerken op het onderbewustzijn. Professor Reinout Wiers van de UM , doet al jarenlang onderzoek naar onbewuste hersenprocessen bij afhankelijkheid problemen zoals alcoholisme.

De alcoholist weet bewust dat hij/zij ongezond bezig zijn, maar grijpen toch steeds terug naar de fles. De expliciete overwegingen worden meestal overschaduwd door onbewuste, impliciete processen. De aandacht van een zware drinker wordt gevangen door alles wat met drank te maken heeft.

Wiers geeft een concreet voorbeeld “je krijgt even twee plaatjes in beeld, een kop thee en een glas bier. Die verdwijnen en op een van de twee plekken verschijnt een pijltje dat je moet aanklikken. Blijkt dat de alcoholici veel sneller zijn dan het pijltje op de plaats van het bier verschijnt -hun aandacht wordt er onbewust door getrokken.  Onze training houdt dan in dat we het pijltje veel meer op de plaatje van de thee laten verschijnen  zodat de onbewuste gedachte op alcohol onbewust wordt afgeleid.”

“Intussen weten wij dat rationele overwegingen als ‘Brengt de gezondheid ernstige schade toe’ niet helpen voor verslaafden. Dat soort van voorlichting is te soft. Deze website is toegankelijk via www.impliciet.eu/training.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Rookverslaving genetisch bepaald

3rd April 2008

Europese wetenschappers hebben ontdekt dat tabakverslaving (tabagisme) genetisch is bepaald. Dat meldde de Europese Commisie donderdag.  Die uitspraak is gebaseerd op een onderzoek die gepubliceerd is in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.  De wetenschappers hebben kunnen aantonen dat de mutatie van een bepaald gen van invloed is op ons rookgewoonte.

Personen met het gemuteerde gen hebben daardoor 30 procent meer kans op de ontwikkeling van kanker. Bijna de helft van de Europeanen bezit een variant van het ‘rook gen’. Het gen zorgt er niet voor dat men sneller begint te roken, maar maakt het moeilijker om er mee te stoppen.  Roken is nummer 1 van ‘onnodige sterfgevallen’.  In de Europese Unie sterven ongeveer een half miljoen mensen aan de gevolgen van het roken. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vaatslib vermindering ( plaques) en invloed op diabetes 2

2nd April 2008

Tijdens het einde van de bijeenkomst van het American College of Cardiology verschijnen er diverse artikels over het belang van moleculen die atheroomplaques kunnen verminderen. Een artikel in de JAMA toont aan dat pioglitazon bijzonder efficiënt is om de progressie van de plaque af te remmen-een en interessant bijkomend effect van dit middel is bij diabetes 2.

Deze resultaten zijn verbazend want dezelfde klasse moleculen werd er enkele maanden van beschuldigd het hart-en vaatrisico te verhogen. De auteurs vergeleken pioglitazon en glimiperide. Zij stelden vast dat bij patiënten van de eerste groep een regressie van 0,16 en een verhoging van 0,73 procent voor die tweede groep. Voor zover zij weten is het de eerste keer dat zulk effect is aangetoond.

Deze studie is gepubliceerd 2 april 2008 in JAMA Vol. 299 N° 13. Pioglitazon is van farma-producent Eli Lilly en is verkrijgbaar in België onder de merknaam Actos.  Niet zelf aanschaffen eerst uw huisarts raadplegen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Chinese bloedverdunners moeten verder onderzocht worden

2nd April 2008

Apothekers mogen voorlopig geen bloedverdunners vervaardigd door Chinese farma-producenten meer afleveren aan patiënten. Er zijn aanwijzingen deze geneesmiddelen zijn gemaakt van vervuilde grondstoffen. Sinds deskundigen uit de Verenigde Staten een verband hebben gelegd tussen de dood van negentien patiënten en het gebruik van het antistollingsmiddel heparine is het geneesmiddel in verschillende landen van de markt genomen.

Het geneesmiddel wordt verwerkt in bloedverdunners. Geneesheren gebruiken het geneesmiddel bij hartoperaties, dotterbehandelingen en nierdialyse.Volgens de apothekers organisatie kunnen geneesheren vervangende middelen gebruiken totdat verder diepgaand onderzoek heeft uitgewezen dat heparine komende van de Chinese farma-producenten veilig is.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Voor de vrouw is een nieuwe libidobooster op komst

2nd April 2008

De wetenschappers van de farma-gigant Boehringer Ingelheim hebben toevallig een onverwacht neveneffect ontdekt tijdens het testen van een nieuw antidepressivum: sommige vrouwen proefpersonen kregen plots veel meer zin in seks. Eigenaardig fenomeen, want alle antidepressiva hebben juist het tegenovergestelde effect, zowel bij mannen als bij vrouwen.

Men veronderstelt dat in de Boehringer ontwikkelde pil  een molecule werkzaam is op de  vrouwelijke hersencircuits die gelinkt zijn aan seksueel genot. En hoe meer dat die hersenkronkels gestimuleerd worden, hoe meer pret we in het bed ( of andere plaatsen)  beleven.  Het verschil met Viagra is dat het effect niet dadelijk werkzaam is na inname van deze nieuw ontworpen pil.  Dus geen libidobooster met onmiddellijk resultaat.

Na zes tot acht weken ingenomen medicatie zou men opnieuw meer willen vrijen. Boehringer hoopt van de Amerikaanse Food and Drug Administrations  of beter gekend onder afkorting FDA  een groen licht te verkrijgen voor het commercialiseren van dat antidepressivum.  Volgens insiders hoe sneller hoe liever want dit zou weer een bestseller kunnen worden.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Ouderen meer gevoelig voor microbloedingen in de hersenen

1st April 2008

Uit onderzoek verricht door het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam blijkt dat ruim 20 procent van de ouderen dergelijke microbloedingen zich in de hersenen voordoen.  Dit is drie tot viermaal meer dan men had verwacht.  Dankzij de nieuwe beeldvormende technieken heeft men die microbloedingen bij ouderen kunnen opsporen. Deze microbloedingen veroorzaken  hersenbeschadiging.

Deze beschadiging wordt veroorzaakt door het vrijkomen van ijzerafzettingen komende van rode bloedcellen. Dit wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen in de behandeling  van dementie en beroerte.  Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam verrichtte het onderzoek op 1.062 mensen van een gemiddelde leeftijd van zeventig jaar en het aantal microbloedingen namen toe met de leeftijd.

Bij personen van zestig tot 69 jaar was de incidentie 18 procent en bij mensen boven de tachtig jaar rond 38 procent. Personen met een bepaalde genafwijking die een hoger risico op de aandoening van Alzheimer geeft, hebben een duidelijk verhoogd aantal microbloedingen dan personen zonder deze genafwijking.  Uiteraard zijn er risicofactoren, zoals roken, te groot  alcoholverbruik en andere die de plaats bepalen van de hersenbeschadiging. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »