Chiron21.be

weblog over gezondheid

Een toekomstig nieuw geneesmiddel voor Alzheimer

5th August 2008

Momenteel hebben op wereldvlak ongeveer 26 miljoen mensen de aandoening van Alzheimer. Een groep Britse onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de ziekte van Alzheimer tegen te houden. Volgens de onderzoeker van de Aberdeen University verstoort het geneesmiddel de aanmaak van een specifieke eiwit in de zenuwcellen van hersenen van deze personen die verantwoordelijk is dat Alzheimerpatiënten hun geheugen verliezen.

De eerste resultaten die op een  medisch congres in de Verenigde Staten werden naar voor gebracht , tonen aan dat het nieuwe geneesmiddel ‘Rember’ bij 321 patiënten een verschil van 81 procent mindere mentale aftakeling veroorzaakte, dit in vergelijking met patiënten zonder deze medicatie of ander placebo.  Het product zou tweemaal effectiever zijn dan de huidige bestaande Alzheimer medicatie.

De tenoren van de Alzheimerspecialisten zijn optimitisch, maar wensen wel dat meer doorgevoerd onderzoek nodig is in verband met de mogelijke neveneffecten van het  nieuwe geneesmiddel waar te nemen. Als alles volgens planning verloopt zou Rember in het jaar 2012 op de markt komen. Het projekt staat onder leiding van professor Wischkic en is volgens hem de grootste vooruitgang sedert Alois Alzheimer de ziekte had gediffinieërd. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuwe medicatie tegen dodelijke prostaatkanker

23rd July 2008

Onderzoekers en wetenschappers onder de leiding van Dr. Johann de Bono zijn enthousiast over een nieuw geneesmiddel om agressieve prostaatkanker te behandelen. Zij noemen het de belangrijkste stap voorwaarts in zeventig jaar op dit gebied. Het product in casu, Abiraterone, zou tachtig procent van alle patiënten kunnen behandelen. Ook bij patiënten die de dodelijke variant van de ziekte hebben en resistent zijn tegen de huidige beschikbare chemotherapie.

De nieuwe medicatie zorgt ervoor dat de testikels geen testosteron meer produceren. Het Britisch Insitute of Cancer Research in samenwerking met het Royal Marsden Hospital onder de fondsen van Cougar Biothechnologie Inc.  hoopt dat het geneesmiddel binnen twee à drie jaar in een  eenvoudige farmaceutische vorm te verkrijgen is . Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker uiteraard bij mannen.  De gemiddelde levensverwachting of overlevingsperiode na chemotherapîe  bedraagt 18 maanden. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Geneesmiddelen kopen op Internet houdt gevaren in

21st July 2008

Wie on-line geneesmiddelen koopt, heeft minstens drie kansen op vijf om nep-of vervallen geneesmiddelen te ontvangen en zodoende te slikken. Deze vaststelling komt van Europese Alliantie voor Toegang tot Veiliger Medicijnen (EAASM). De angst wordt nog groter daar de zogenoemde internetapotheken (?) nu ook zich ook begeven op kanker en cardiovasculaire geneesmiddelen zonder een vereiste voorlegging van een medisch voorschrift.

Het EAASM durft de stelling naar voor brengen dat 62 procent van de verkochte farmaceutische producten, nep producten zijn. De zogenoemde internetapotheek beperkt zich niet meer tot life-style geneesmiddelen zoals de erectiepil Viagra. Meer en meer Vlamingen shoppen gemakshalve via het internet zonder enige vorm van garantie of oordeelkundige aflevering, mits een prijs die hoger is dan in de klassieke apotheek.

Deze sites vermelden geen telefoonnummer waar men een professional kan of zou kunnen bereiken, 50 procent van de verkochte geneesmiddelen bevatten geen bijsluiter die wettelijk in de verpakking moet aanwezig zijn en waardoor de patiënt geen gebruikinformatie ter zijn beschikking heeft.  Ernstige zieken worden door criminelen zonder scrupules uitgebuit, dit op een schandelijke niet deontologische handelswijze.

Aegete, een internationale patiêntenveiligheidnetwerk neemt de kans te baat om op basis van deze resulaten van die studie aan te tonen.  Zij beklemtoont het groot belang van de klassieke apotheken met zijn vertrouwde apotheker die U met zijn wijsheid kan bijstaan in de medisch voorgeschreven en de door hem afgeleverdere geneesmiddelen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nicotineverslaving binnenkort onder controle

14th June 2008

De gevaren rond tabak zijn gekend. Nicotine de verslavende factor van de tabaksplant, is onderwerp van veelvuldig onderzoek. Dat is niet alleen een onderzoek om aan te tonen hoe slecht tabak wel is, dat is vooral onderzoek naar de manier om met nicotine, ondanks absoluut tabaksverbod, veel geld te verdienen.

Het pharmabedrijf Nabi-Pharmaceuticals zal Nicvax in de handel brengen, een nicotine moleculaire binder vaccin.  Jeffrey Helm, een op rust gestelde neurowetenschapper schreef een artikel over de grijze zone rond de drugsvaccin waarin het farmacisme vegeteert.

Drugvaccins zijn werkzaam omdat de aanmaak van antistoffen op gang te brengen om zich te hechten aan bepaalde stoffen. Ze zijn op maat gemaakt om zich vast te klampen aan eerder wat van buiten het lichaam naar binnen komt.  Deze antistoffen hebben ook een doelgerichte werking. Ze moeten klein zijn om gemakkelijk van het bloed tot in de bedoelde hersenregionen door te dringen.

De bedoeling van het gebruik van Nicvax is de mensen te helpen stoppen en clean te blijven. In een kleine pilootstudie stopte 40 procent van de rokers rokers met Nicvax tegenover 9 procent van de placebogroep. ” Het is het grootste verschil dat ooit gemeten werd tegen het roken,” zei Tom Rathgen, ondervoorzitter van de investeringsraad van Nabi Biopharmaceuticals.

Nicvax krijgt een snelprocedure voor goedkeuring door de Food & Drug Administration (FDA) van de VS en als alles goed gaat kan tegen het einde van 2008 het product in de handel liggen. Om voldoende antistoffen te hebben zijn vier injecties met Nicvax nodig over een periode van twee maanden. Gezien dat er een minimale hoeveelheid nicotine toch in de hersenen doordringt, zijn de ontwenningsverschijnselen minimaal. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Januvia, nieuw geneesmiddel voor diabeticus type 2

28th May 2008

Farmaproducent MSD heeft een nieuw geneesmiddel ontwikkeld van de behandeling voor de diabeticus type 2. Men weet dat glucose ( suiker) en insuline en onderlinge relatie hebben. Het lichaam heeft brandstof nodig om een optimale werking te functioneren. De belangrijkste brandstof is glucose ( suiker) , ook genoemd bloedsuiker. Deze brandstof haalt het lichaam uit het opgenomen voedsel. Als men eet gaat het suikergehalte de hoogte in.

Indien men geen diabetes heeft, zorgt het lichaam zelf voor om de bloedsuiker snel terug op normaal niveau te brengen door insuline aan te maken. Deze insuline staat in voor dat het bloedsuiker door het lichaam wordt opgenomen. De insuline wordt aangemaakt in de pancreas of alvleesklier. Patiënten met een diabeticus type 2 symptoon reageert het lichaam totaal anders gezien een tekort aan insuline. Daarbij maakt de lever teveel glucose aan dat moeilijk door het lichaam wordt opgenomen, met als gevolg een tehoog suikergehalte in het bloed.

Bij de inname van Januvia (sitagliptine) wordt een bepaald enzym geremd, waardoor de darmhormonen niet meteen worden afgeremd. Deze darmhormonen kunnen dus langer hun natuurlijk werk blijven doen en aan bepaalde betacellen in de pancreas dat signaal geven om meer insuline aan te maken. Via dit kanaal geven zij een seintje aan de lever dat er minder glucose hoeft te worden gemaakt. Dit helpt om de bloedsuikerspiegel terug op een normaal te helpen.

Als het bloedsuikergehalte weer op het juiste niveau is, stopt dit proces. Dit proces wordt weer in werking gesteld als het bloedsuikergehalte weer te hoog wordt. Het feit dat het alleen werkt indien nodig is, kan men dit vergelijken met de sensor van een spaarlamp die vaak in buitenverlichting wordt gebruikt: deze gaat pas aan als het ‘s avond donker wordt, en gaat vanzelf uit, als het ‘s ochtends licht wordt. Niet aan te schaffen zonder uw geneesheer daaromtrent te raadplegen.(Hugo. J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuwe dedectiemethode voor bestrijding malaria

21st May 2008

Engelse wetenschappers hebben samen met de onderzoekers van het Amsterdams Koninklijk Instituut voor de Tropen een nieuwe methodiek ontwikkeld voor een snelle en goedkope test voor het vaststellen van de tropische aandoening van malaria.  De twee partners opperen van een mogelijke doorbraak in de bestrijding van deze aandoening.

Heden bestaan er reeds sneltesten voor het stellen van een diagnose, maar volgens het Amsterdams Koninklijk Instituut voor de Tropen, is de nieuwe methode nog veel sneller. Ook is deze methodiek eenvoudig in te kaderen en toe te passen met weinig voorzieningen.

Deze nieuwe methodiek lijkt volgens het tropeninstituut op de eenvoud van een zwangerheidtest voor ambulant gebruik.  Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam baseert zich op laboratoriumonderzoek. De resultaten worden eerstdaags gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biophysical Journal. Men voorziet dat deze sneltest in Kenia wordt geprogrammeerd om in veldomstandigheden verder de bekomen resultaten te evaluëren. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vaccinatie met antigen veelbelovend bij longkanker

21st May 2008

Vaccinatie met het MAGE-A3-antigen blijkt een veelbelovende therapie bij de meest voorkomende vorm van longkanker. Zoals bij chemotherapie beperkt de vaccinatie de kans op recidieven na chirurgie maar de bijwerkingen zijn heel wat milder voor de patiënt. Deze gegevens komen uit een studie onder leiding van professor Johan Van Steenkiste van de afdeling Pneumologie van K.U.Leuven/UZ Leuven.

De niet-kleincellig longcarcinoom is de meest voorkomende vorm van longkanker in ongeveer 80 procent van de gevallen. Deze vorm van longkanker is agressief met een hoge mortaliteit. Het klassiek gevolgd medisch schema is eerst chirurgie gevolgd met een chemo-therapeutische begeleiding om de kans op hervallen te verkleinen. De vaccinatie met een antigen lijkt nu een veelbelovend alternatief voor of een veelbelovende aanvulling bij chemotherapie.

Professor Van Steenkiste coördineerde een studie met 182 patiënten, die na hun operatie het antigen kregen of een placebo. Na een vervolgonderzoek van bijna vier jaren blijken zij die de vaccinatietherapie kregen minder kans op hervallen te hebben. De vaccinatietherapie toonde nog een voordeel in vergelijking met chemotherapie. De nevenverschijnselen waren minimaal een beperkte zich tot een koorts in de eerste 24 uren na de injectie. zodat de patiënten zich comfortabeler voelen tijdens de therapie.

Vaccinatietherapie lijkt daarom veel belovend voor lange-termijnbehandelingen, zeker bij oudere patiënten of personen die verzwakt zijn door de zware operatieve ingreep waarmede zij de tumor verwijderen. De MAGE-A3-vaccinatietherapie wordt nu verder in een wereldwijde studie getest om bevestiging van onze resultaten te krijgen, zegt professor Van Steenkiste. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Geneesmiddelenmixture nefast bij medioren en senioren

20th May 2008

Medioren en senioren die een combinatie van vaak voorgeschreven geneesmiddelen innemen, hebben kans op een dramatische verslechtering van hun geestelijke en lichamelijke toestand.  Gezien dat deze geneesmiddelen mixture hun leven in een jaar kan veranderen van een aanvaardbaar zelfstandig bestaan naar een volkomen helpbehoevende situatie.

De onderzoekers van de Wake Forest Universiteit in Winston-Salem ( U.S.A.) komen tot alarmerende besluitvormingen, na analyse van een 3500 senioren qua welke effecten en de nevenverschijnselen die deze mixture hebben bij deze senioren, gezien de verandering in hun basaalmetabolisme.  Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen bij senioren inderdaad een catastrofale uitwerking hebben, op hun geestelijke en lichamelijke mogelijkheden.

Het gaat hoofdzakelijk om geneesmiddelen waarvan het actief product invloed heeft op een bepaalde een neurotransmittor, acethylcholine, een enzym dat wordt aangemaakt in de hersenen en een primordiale rol heeft in de overdracht van bepaalde zenuwprikkels. Deze variante vorm van geneesmiddel is aanwezig in geneesmiddelen die worden gebruikt voor het voorkomen van incontinentie ( gebrek aan controle van de sluitspieren van blaas en anus.)  Hugo J. Lücke

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuw vaccin tegen meningitis B op punt gesteld.

19th May 2008

Het nieuw vaccin dat in Engeland werd ontwikkeld wordt nu op baby’s getest. Volgens de Sunday Times zou dit vaccin een belangrijke rol spelen in de strijd tegen hersenvliesontsteking type B. Het is een veel voorkomende en dodelijke variant van meningitis. Deze aandoening van de meningen, die het geheel van onze hersenen omkapselen en onze hersenen beschermen, kan zich manifesteren in verschillende types.

De virale vorm is vrij onschuldig en maakt de patiënt slechts enkele dagen ziek. Tenopzichte van de bacteriële meningitis die wel minder frequent voorkomt van de virale vormen, maar is vele malen gevaarlijker. Het nieuwe vaccin, dat talrijke eiwitten bevat die afkomstig zijn uit de bacteriën die de ziekte veroorzaken, toonde bij de eerste reek van proeven op 150 baby’s al indrukwekkende resultaten.

De baby’s kregen drie dosissen toegediend, toen zij twee, vier en zes maanden waren, gevolgd door een boosterinjectie als de baby’s 1 jaar werden. Bij het onderzoek werd de immuniteit die het vaccin moet bieden, getest op drie varianten van meningitis B. Uit de resultaten bleek dat de bescherming die wordt geboden op de drie onderzoek periodes namelijk 89, 96, 85 procent bedroeg. Na de toediening van de boosterinjectie steeg de bescherming tot 93 en 100 procent. Dit zou een sleutelmoment zijn in de strijd om wereldwijd de ziekte te voorkomen. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Hulpmiddelen ter voorkoming van diabetes

9th May 2008

Diabetes kan worden voorkomen bij risicopersonen door het verminderen van het lichaamsgewicht met 5 tot 7 procent en 30 minuten lichaamsbeweging zoals wandelen per dag zijn echt noodzakelijk. Het vraagt aan de persoon een aanpassing van zijn levensstijl en zeker het voorkomen van overgewicht. De fysieke activiteit en een gezonde eetgewoonte zijn van groot belang.

Deze informatie is meer dan gekend, maar wordt te weinig toegepast om tot een goed resultaat te leiden. Creatie van een woon-, werk-, en schoolomgeving die aansporen tot het bekomen en behouden van een actieve levensstijl en gezonde eetgewoontes is belangrijk. De gezondheidswerkers kunnen spijtig genoeg niet al die factoren realiseren, daar het van de persoon zelf afhangt om die aanbevelingen op te volgen.

Ook is de hulp van de voedingsindustrie meer dan noodzakelijk door daling van de prijs van gezonde voeding, het verschaffen van een juiste informatie qua samenstelling van de door hun aangeboden producten en een daling van de caloriedensiteit. Ook de politieke wereld kan zijn steentje bijdragen door het openstellen van sportfaciliteiten, zoals wandel-en fietspaden alles met een lage drempel voor het beoefenen van een gezonde lichaamsbeweging. Ook de media kunnen hier hun bijdrage leveren om de kennis en informatie bij de bevolking naar voor te brengen en te verbeteren. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »