Chiron21.be

weblog over gezondheid

Passief roken een nefaste invloed op hart en bloedvaten

8th May 2008

Het is een voldongen feit dat passief roken en grote negatieve invloed heeft op de normale hart en bloedvaten werking en een verhoogd overlijdensrisico inhoud. Volgens betrouwbare bronnen zouden in de Verenigde Staten van Amerika een 50.000 kroonslagader sterfgevallen te wijten zijn aan deze risicofactor. Naast de schadelijke effecten op lange termijn, stellen recente studies een acute hart en bloedvaten toxiciteit waar als gevolg van de luchtvervuiling door tabaksrook.

Hoewel de graad van blootstelling van een passieve roker lager ligt dan deze van een actieve roker, vertoont de ingeademde rook van de passieve roker een andere chemische en lichamelijke kenmerken. Door een lagere verbrandingstemperatuur en de afwezigheid van filtratie, bevat de ‘koude’ rook die de niet roker inademt, 5- tot 100-maal meer nicotine, aldehyden (een vluchtige stof aanwezig in tabaksrook, die irriterend werkt op de ademhalingswegen en mogelijks kankerverwekkend zijn), koolstofmonoxide en teer bevat.

Deze ultra fijne partikels zijn ook meer geconcentreerd en kunnen dus een grotere hart en vaat giftigheid uitoefenen. Te vermelden dat de roker minder uitgesproken vaat reacties op de nicotine vertoont dan de niet roker, wegens een niet gevoeligheid probleem. Door de meer giftige samenstelling van de ‘koude’ tabaksrook en de verhoogde bloedvaten gevoeligheid van de niet-roker, gaat de acute blootstelling aan passief roken gepaard met schadelijke hart en bloedvaten effecten. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

EU-onderscheiding voor aids-onderzoek gaat naar een Belg

6th May 2008

Professor Erik Declercq van de Katholieke Universiteit van Leuven heeft in Ljubljana, hoofdstad van Slovenië de jaarlijkse Europese onderscheiding van uitvinders mogen in ontvangst nemen. Deze “lifetime archievement award” werd toegekend voor zijn baanbrekend werk inzake van virale infecties. De 67-jarige hoogleraar heeft gedurende vier decennia baanbrekend werk verricht in de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen virale infecties zoals HIV en hepatitis B.

De onderzoeker samen met zijn team waaronder professor Jan Balzarini ( Laboratorium voor Virologie en Chemotherapie) lagen mede aan de basis voor de ontwikkeling van een cocktail van geneesmiddelen die aanzien wordt als een referentie bij de behandeling van aids, dit volgens de Europese Commissie. Deze onderscheiding draagt de naam van René Descartes-prijs.

Hun bijdrage was de ontwikkeling en het op punt stellen van tenofovir, een antiviraal geneesmiddel voor aids behandeling. Dit geneesmiddel kreeg reeds groen licht van de Amerikaanse Food and Drug Administration en zal binnenkort ook in Europa verkrijgbaar zijn. Vanaf dat ogenblik zal tenofovir deel uitmaken van verschillende anti-aids cocktails. Tenofovir zou een bepaald enzym inhiberen zodoende dat replicatie onmogelijk wordt en stopt het verder ontwikkelen van het aids-virus. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vijf farmaca in één pil voorkomt hartziektes en beroertes

4th May 2008

Een Britse krant meldt dat onderzoekers een nieuw combinatie geneesmiddel hebben ontwikkeld dat bij dagelijks gebruik hartaandoeningen en beroertes kan voorkomen.  Volgens dezelfde groep wetenschappers zou deze medicatie in Engeland op jaarbasis een 100.000 sterfgevallen kunnen voorkomen worden en dit bij patiënten die behoren bij een hogere leeftijdsgroep.

De cardioloog van de Britse overheid, professor Roger Boyle heeft reeds zijn toestemming gegeven aan deze nieuwe medicatie en het gebruik hiervan aanbevolen aan de Nationale Gezondheidsdienst. Professor Nicholas Wald, die directeur is van het Londense Wolfson Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg zegt ” bijzonder blij te zijn dat we deze mijlpaal hebben bereikt.” De geschatte kostprijs per pil/dag zou 1,30 euro zijn zodat iedereen boven de 55 jaar er gebruik van kan maken.

Deze geneesmiddelen combinatie in één pil zou samengesteld zijn uit statines ( antislip vorming), drie verschillende bloeddrukverlagende geneesmiddelen en foliumzuur ( die mogeljke schade na infarct zou indijken).  Dit foliumzuur dat een aminozuur is speelt een  belangrijke rol bij hartaanvallen en beroertes. Verdere onderzoekingen moeten uitgevoerd worden of deze vijf geneesmiddelen in één pil de verwachte positieve resultaten inlossen. Men hoopt deze medicatie binnen de twee jaar op de markt te brengen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Fluoxetine zou multiple sclerose vertragen

1st May 2008

Het geneesmiddel Prozac (fluoxetine) van de farmagigant Eli Lilly zou de ontwikkeling van multiple sclerose vertragen. Dit zijn de bevindingen uit en studie uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Fluoxetine is gekend voor de behandeling van depressies. De wetenschappers van het Centrum hebben in deze studie 38 patiënten opgevolgd.

Deze resultaten van het onderzoek werden woensdag gepubliceerd in het Britisch Medical Journal. Volgens de wetenschappers moet er nog diepgaander onderzoek gebeuren om te hun resultaten te bevestigen dat het product zulk danig effect heeft, maar de eerst bekomen gegevens zijn hoopgevend. De helft van de patiënten kregen het fluoxetine elke dag, andere helft van de groep kreeg een placebo.
Om de vier weken werd er een hersscan uitgevoerd om waar te nemen of er nieuwe ontstekingen werden opgemerkt, welk een signaal is voor een progressieve evolutie van de ziekte. Na acht weken observatie bleken de patiënten die een placebo werden toegediend meer ontstekingen vertoonden dan de personen die het fluoxetine hadden genomen. Na 24 weken (einde van de studie) bleek dat twee derde van de patiënten die het actief product hadden genomen geen nieuwe ontstekingen hebben ontwikkeld. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Man en vrouw verschillen in het depressief brein

29th April 2008

De Nijmeegse wetenschappers van het Donders Centre for Neuroscience hebben een opmerkelijke publicatie laten opnemen in het recentelijk verschenen wetenschappelijk tijdschrift Neuroscience. In de hersenen van 11 personen die gestorven zijn aan zelfdoding, is een significant groot man-vrouwverschil gevonden bij een signaalstof (gen) dat betrokken is bij de regularisatie op stresstoestanden.

Deze signaalstof ‘Urocortine’ is ontdekt in 1995 en liet reeds vermoeden een rol te spelen bij depressieve toestanden. Urocortine zou werken als een soort van noodrem op het stresssysteem in de hersenen. Bij muizen kan men dit gen uitschakelen dat verantwoordelijk is voor de aanmaak van urocortine, met gevolg dat deze muizen onder druk komen, angstig en passief worden.

Hetzelfde verschijnsel wordt waargenomen bij depressieve patiënten. Bij deze worden ook een ontregeling waargenomen bij stress toestanden. De voortdurende paraatheid zonder tussentijds herstel leidt tot uitputting en een uitgesproken neerslachtigheid. De Nijmeegse wetenschapper van Hongaars afkomst Tomas Kozicz heeft geprepareerde hersenplakjes van elf zelfdoding personen bemachtigd die geen geneesmiddelen hadden genomen.

Uit diepgaand onderzoek blijk dat de mannelijke hersenen ruim meer dan tien keer urocortine bevatten dan bij vrouwen. De wetenschappers stellen zich, tenrechte, de vraag omtrent de mogelijke toepassing van hun ondervinding dit zou leiden dat er mogelijk een verschillend geneesmiddel noodzakelijk is voor man-vrouw depressieve patiënt. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vlaams onderzoek ontdekt het onstaan van de ziekte van Alzheimer

27th April 2008

Onderzoekers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie in Leuven, hebben een belangrijke ontdekking gedaan betreffende de mogelijke oorsprong, omtrent de ziekte van Alzheimer. Zij hebben waargenomen dat in de hersencellen van patiënten met de meest voorkomende vorm van Alzheimer een toename vertonen van een bepaald eiwit (BACE1) . Bij deze observatie heeft men ook waargenomen dat er een afname genoteerd werd van bepaalde microRNA’s

Kan deze ontdekking leiden tot betere diagnostische testen. Dit zou toelaten om de patiënt een aangepast geneesmiddel toe te dienen. Alzheimer is een ziekte die langzaam, geleidelijk maar zeker de hersencellen aantast. In de algemene noemer van dementie is de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie in onze Westerse maatschappij.

Daar zijn reeds testen op de markt die een mogelijke voorspelling laten veronderstellen of een persoon een mogelijke Alzheimer zou ontwikkelen, maar die besluitvormingen zijn nog te vaag om daar in concreto in te spelen. Momenteel heeft men reeds bepaalde geneesmiddelen die het proces van celbeïnvloeding kunnen vertragen, maar een adequate behandeling die effectief de ziekte kan voorkomen of behandelen is voorlopig nog niet in zicht. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Gezonde slaap geeft een energierijke dag

26th April 2008

Gezond slapen is noodzakelijk om het lichaam en geest een rustperiode te geven, op adem te komen en laat toe het geheugen optimaal te laten functioneren. Via slaaplaboratoria heeft men waargenomen dat de slaapperiode bestaat uit verschillende afzonderlijke componenten. Deze slaapfasen zijn onderling verbonden en hebben hun specifieke functionele activiteit, met hun karakteristieke eigenschappen.

De lichte of inductie slaapperiode vertraagt progressief de hersenactiviteit en dit wordt waargenomen via registraties van de hersenactiviteit. De activiteits gevoeligheid valt weg, ademhaling en pols vertragen, lichaamstemperatuur daalt alsook de inwendige spierspanning. Gedurende deze periode wordt de persoon gemakkelijk terug wakker bij het minste geluid. Bij te grote alcohol inname kan deze inductie fase worden verstoord wat niet gunstig is bij het verder verloop van heel de slaap procedure.

Na deze eerste fase treedt de diepe slaapperiode in. Via registraties hebben onderzoekers waargenomen dat de hersengolven gestadig wijder worden, wat betekend dat de er een groter verminderde hersenactiviteit aanwezig is. Als de patiënt in deze periode is, wordt hij moeilijk wakker. Hij is ongevoelig geworden voor externe prikkelingen, uitgezonderd om naar het toilet te gaan ( bij een te grote alcohol opname is deze reflex niet meer aanwezig met onaangename gevolgen).

In deze laatste slaapfase wordt beklemtoond dat de spiertonus ( de innerlijke werking van de spierspanning) verdwijnt, maar dat de hersenactiviteit terug actief wordt. Men kan dat waarnemen, daar de ogen zich rollen in hun oogkasten en met een snel salvo’s van reacties. Te vermelden is dat gedurende deze slaapperiode de mannen een erectie kunnen hebben en dat vrouwen hun clitorus wordt gestimuleerd door grotere bloedtoevoer, niettegenstaande dat pols en ademhaling onstabiel zijn.  Het is gedurende deze laatste slaapfase dat de droomontwikkeling optreedt. Normaal heeft  het lichaam behoefte aan een 7 tot 8 uren slaapperiode.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Epidemische doorbraak van huidkanker door zonnen

24th April 2008

Huidartsen worden overbelast door het groeiend aantal huidkanker patiënten die op consultatie komen. Dit is de vaststelling van professor Neumann, hoogleraar dermatologie en voorzitter van het Huidfonds in Nederland. ” Indien deze evolutie zich doorzet, komen we amper nog aan toe voor de behandeling van andere ziektes, ” zegt de professor. Neumann voorspelt dat het  aantal patiënten met huidkanker de komende jaren zal verdubbelen.

De groei is dramatisch. Nu kunnen wij het nog aan, maar de druk op de dermatologen neemt neemt zienderogen toe. Huisartsen waarschuwen al jaren voor de gevaarlijke zonnestraling. Kinderen onder de 4 jaar kunnen op latere leeftijd huidkanker ontwikkelen als zj te lang in de zon zitten. Volgens Neumann hebben de voorlichtingscampagnes geen gewenst impact. Volgens de professor nemen te weinig personen het gevaar voor ernstig. “De zon is is belangrijk, maar eventjes is voldoende voor de nodige opname van de vitamine D”.

Men doet de inschatting dat 1 miljoen Nederlanders een huidziekte hebben. In de Verenigde Staten krijgt al een op drie te maken met deze aandoening. Volgens verwachtingen zal dit fenomeen ook hier optreden. De schade die de zon teweeg brengt, stapelt zich op in de huid. Naarmate wij ouder worden, neemt het aantal gediagnoticeerde huidkanker aandoeningen toe.  Vooral bij jonge vrouwen ligt de incidentie zeer hoog. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Lach je gezond

23rd April 2008

Lach-therapie is een vorm van meditatie komende uit Indië. Het is de mogelijkheid van jezelf te ontspannen en te leren genieten van het moment zelf. Als je lacht stoppen de negatieve gedachten en het piekeren waardoor je, je helemaal kan ontspannen. Humor is één van die wonderlijke vaardigheden die de mens kan bezitten, bij dieren heeft men daaromtrent geen idee. Een dier kan een behachelijk gevoel vertonen, maar men weet niet wat er in die hersenen gebeurd.

Door een welgemeende humor schept men een beetje afstand om naar jezelf te kijken, een soort zelfreflextie en een vorm van Tijl Uilenspiegel effect. Door het aankweken van een positieve blik op de moeilijkheden worden deze soms overwinbaar. Men ziet sneller een oplossing, daar men minder de nadruk legt op de grootte van het gestelde probleem. Dat voorkomt een te grote stress situatie.

Vrolijke personen zijn gezonder dan piekeraars, zij hebben een beter immuunsysteem ontwikkeld en zijn daardoor ook minder gevoelig voor mogelijke infecties. Wetenschappers veronderstellen dat door het positief denkvermogen de hersenen een grotere aanmaak maken van het ‘Endorfine hormoon’ die een positieve lichamelijke en geestelijk gevoel creëren. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Europese orgaandonorkaart op komst

23rd April 2008

In Straatsburg heeft het Europees Parlement gepleit voor de invoering van een Europese donorkaart  voor orgaandonors. De bedoeling is dat de Europese Commissie dit gaat opnemen in haar actieplan. Deze kaart moet geneesheren in andere EU-landen duidelijk aantonen dat een persoon een mogelijk potentiële donor is. De bestaande donorkaarten     verschillen onderling en zijn meestal opgesteld in eigen taal.

Sommige artsen begrijpen de taal niet van het bestaand document en begrijpen niet wat de overledene wenste. In zulke omstandigheden is er geen tijd om dat te achterhalen.  Er zijn ongeveer 80.000 personen die op een wachtlijst staan voor een orgaantransplantatie.  Men schat dat er tussen 15-tot 30 procent van de patiënten overlijdt voor een mogelijke transplantatie.

De illegale orgaanhandel pikt gretig in op dat tekort daar  het moeilijk te achterhalen is van de wens van de overledene persoon. Men hoopt tegen 2010 dat de nationale wetgeving de orgaandonatie moet aanpassen en beperken tot eigen landsgrenzen Dan kan men verder de EU-kaart ontwikkelen.  De meerderheid van de Euro-parlementsleden waren akkoord  voor eerst een Europese aanpak.  Moeilijke opdracht, daar in verschillende lidstaten de regelwetgeving nog te veel verschillend zijn. (Hugo J.Lucke)

Posted in Uncategorized | No Comments »