Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for October, 2008

Valpreventie bij senioren

4th October 2008

Het valgedrag bij senioren is een ernstig probleem. Mee dan een kwart van de thuiswonende senioren valt één maal per jaar. In R.V.T. instellingen ligt dit cijfer nog hoger. Bij 65+ vallen vrouwen tweemaal zo vaak als mannen. Ongeveer 20 procent van de valpartijen hebben ernstige letsels tot gevolg. Bij 33 procent van de senioren met een heupfractuur als gevolg en van een val sterven binnen een jaar. Aan de huisarts wordt slecht 20 procent van de valincidenten gemeld.

Valpartijen met hun letsels hebben een grote  impact op de kwaliteit van het leven van de senior. Toch gebeurd er op preventief  vlak heel weinig om het vallen te voorkomen.  Val preventie moet om effectief te zijn zoveel mogelijk naar worden voor worden gebracht.  Senioren jonger dan 75 jaar voelen zichzelf nog niet oud of kwetsbaar. terwijl vallen voor hen iets is voor oude, zieke mensen. Vallen wordt dus pas een aandachtspunt als men zelf reeds gevallen is.

Eén val leidt vaak tot een vicieuse cirkel en leidt tot valangst.  Deze angst om nogmaals te vallen heeft een grote invloed op de levenskwaliteit. De senior durft niet meer aan fysieke inspanning doen, niet meer gaan wandelen of weggaan. Een val is soms de reden dat met wordt verwezen naar een rustoord tegen de zin in van de senior. Gevolg is dat de levensmobiliteit sterk vermindert en men zich begint op de sluiten in een beschuttende omgeving.

Men weet dat bewegen, wandelen, aan lichte fysieke oefeningen doen, als gevolg heeft dat men minder valt. Het beste is beweging met lage tot gemiddelde intensiteit. De beste manier om aan valpreventie te doen is echter met rekening houden met alle risicofactoren, met de eigenheid van de senior en met zijn gehele omgeving en daar op in te spelen.

Men kan vrij snel na een éérste val beginnen met het verwijderen van de tapijten, het herschikken van kleine, maar stevige meubels, zodoende dat de senior steeds een steunpunt dicht in zijn omgeving vindt. Ook het dragen van juist passende schoenen, en aansluitende pantoffels, liefst geen slippers.  Kleine lichtpunten gedurende de nacht, zodoende dat de senior zich gemakkelijk kan oriënteren.  Bij onzeker gaan kan men zich bedienen van een rollator ( een handig steunloop toestel, dat men mits doktersvoorschrift via zijn mutualiteit kan verkrijgen of huren).  In de herfst periode bij het vallen van de bladeren, de schoenen laten voorzien van anti-slipzolen, om het uitschuiven over de bladeren de voorkomen.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »