Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for March, 2008

Schaamtegevoel en onwetenheid over aambeien

30th March 2008

Er wordt zelden over gepraat. Niettegestaande dat 1 op de 2 twee patiënten er hinder van heeft.  Het is een doodgezwegen aandoening. Veel mensen weten zelfs niet wat het is en hoe het ontstaat.  Bijna een derde van onze bevolking weet niet precies wat aambeien zijn. Van de patiënten die aambeien hebben gehad, weet 15 procent niet hoe zij ontstaan laat staan hoe ermede om te gaan.  Uw huisarts raadplegen is belangrijk.

Een representatief onderzoek bij 541 personen blijkt dat 21 procent van de personen denkt dat je aambeien kan krijgen van een vieze toiletbril en 20 procent veronderstelt dat ze zijn besmet. Meer dan 29 procent  denkt dat het gevolg is van anale seks (in sommige brutale omstandigheden wel).  Door  al deze onzekerheid blijven 45 procent van de klachten onbehandeld. Ruim 43 procent denkt er nooit vanaf te zullen komen.  Volgens dit onderzoek vraagt men zonder blozen een condoom bij de apotheker, maar inlichtingen over aambeien, liever niet.

Aambeien ( speen, hemorroïden) zijn een aandoening waarbij weefsel met bloedvaten in de anus of/en het rectum opzwellen en daarbij ontstoken worden en daardoor kunnen gaan bloeden en soms vergroten. Men heeft twee vormen de inwendige en uitwendige aambeien.  Bij de ontlasting oefent men druk uit op deze aders waardoor zij kunnen gaan  uitzetten en vergroten.
Na ontlasting verdwijnt die druk en ontzwellen de aders.   Doch bij fragile aders kan die druk een bloeding veroorzaken en vindt men in de ontlasting bloed sporen.  De neiging van het ontstaan van aambeien is enigszins erfelijk. Zwangerschap kan een duidelijke risicofactor zijn. Als preventie moet men trachten de ontlasting soepel te houden te houden door een vocht-en vezelrijk dieet, dit als basispijler van een preventieve maatregel  Blijft men toch bloeden dan zal uw huisarts op basis van zijn diagnose u de gepaste medicatie voorschrijven. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Angst is een stoornis die ernstig moet opgevolgd worden

26th March 2008

Angst is een deel van ons zijn. Iedereen heeft een normale vorm van onzekerheid in zijn gedragspatroon. Schrik om ontslagen te worden, te falen in bepaalde opdrachten, niet te kunnen voldoen aan maatschappelijke normen, faalangst in het bed, bekommernis om een job te vinden, en de onzekerheid betreffende zijn bestaan en zo kan men bladzijden vullen met allerlei voorbeelden. Deze vormen zijn voorbeelden van een normale fysiologische angst.

Angst begint problematisch te worden, als normale waarden worden overschreden,  men trekt terug en vermijdt normale situaties,  dan wordt het ” normale” dagelijkse  leven moeilijk. Het woord angst is een verzamelnaam voor verschillende fenomenen rondom ons dagelijks leven. De obsessief-compulsieve angst of dwangneurose is een psychiatrische afwijking die zich kenmerkt door angstwekkende gedachten,  genoemd obsessies en/of dwanghandelingen of compulsies.

Een ongewenste gedachte komt steeds terug, dikwijls zonder oorzakelijk verband. Soms komt men in een paniektoestand die eigenlijk een overweldigende angsttoestand voor stelt. Een fobie is een angst vorm voor bepaalde zaken zoals spinnen en degelijke of voor bepaalde toestanden zoals opgesloten zijn een een kleine ruimte, lift gebruik en andere. Bij gegeneraliseerde angst is er een voortdurende angst die het leven beheerst.

Ui onderzoek blijkt dat 20 procent van de kinderen, adolescenten en volwassen er ooit mee te maken hebben, en tweemaal meer vrouwen dan mannen. Er is niet één  specifieke psychische oorzaak, maar wel een combinatie van verschillende oorzaken, biologische, sociale en psychische factoren.  Uit de ondervraging werd ook vastgesteld dat veertig procent een erfelijke factor kan inhouden.

Ook verstoring van bepaalde neutransmitoren  zoals seretonine,  die verantwoordelijk is voor  een goede communicatie tussen de hersencellen, kan angst beïnvloeden. Angststoornissen kunnen in combinatie met depressie toestanden  samen gaan. Ook bij dementie of bij een beginnende psychose kan men angst opmerken. Men weet dat angst een stoornis is die moet opgevolgd  liefst door de huisdokter die soms door verwijst  naar een psycholoog of een psychiater,  en zeker geen medicatie innemen zonder medisch advies. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Foliumzuur goed voor gezond sperma

25th March 2008

Het is gekend dat zwangere vrouwen baat hebben bij het nemen van foliumzuur tabletten. Maar deze vitamine kan ook invloed hebben de zaad kwaliteit. Wetenschappers van de universiteit van Californië hebben vastgesteld dat een gebrek aan foliumzuur bij mannen aanleiding kan geven tot afwijkingen van een foetus, zoals het syndroom van Down of een spina bifida ( ogen ruggetje) . Volgens onderzoeksleidster Brenda Eskenazi kan dit een verhoging van een mogelijke miskraam veroorzaken.

Men raadt zwangere vrouwen aan om foliumzuurtabletten te slikken om een mogelijke geboorte afwijkingen te voorkomen. De wetenschappers onderzochten het sperma van een 90 gezonde mannen en stelde vragen omtrent hun voeding. Mannen die weinig of geen foliumzuur opnamen, hadden vaker sperma dat te veel of te weinig chromosomen bevatten, wat kan resulteren in mogelijke geboortafwijkingen.

Mannen die foliumzuurrijk voedsel namen en foliumzuurtabletten slikten, bleken veel minder vaak afwijkingen aan het sperma te hebben. Het statisch verschil tussen beide groepen bedroeg 20 tot 30 procent. Een gezonde levenstijl, niet roken, gematigd alcohol verbruik en elke dag een portie fruit dragen ook bij tot een gezond sperma.

Foliumzuur of folaat (de anion-vorm ) is en wateroplosbare vitamine uit het vitamine B-complex, dat soms nog de oude benaming droeg van B11. In Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten wordt foiliumzuur oof vitamine B9 genoemd. De folaat vorm ( tamelijk onstabiel)  wordt terug gevonden in onze voeding, en is deze vorm waarin die vitamine in ons lichaam actief is. In voedingssupplementen en een verrijkte voeding komt het stabielere foliumzuur (pteoylmonoglutaminezuur) voor, wat in het lichaam in folaat wordt omgezet.

Folium is is betrokken bij de synthese van rode bloedcellen, de ontwikkeling van de hersenen en het ruggenmerg bij de foetus. Foliumzuur is een essentiële vitamine. De mens zelf kan geen folaat en foliumzuur aanmaken en is afhankelijk van de voedseluptake, zoals spinazie, spruitjes, broccoli, kool, asperges en gist. Bij vlees is alleen de lever rijk aan foliumzuur.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Wereld Tuberculosedag

24th March 2008

Tuberculose is een besmettelijke ziekte, veroorzaakt door de bacil van Koch. De besmetting kan alleen maar veroorzaakt worden door het inademen van de ziektekiem via een drager van de ziekte die hoest, spuwt, niest of zelfs zingt.  Besmetting via huishoudelijke zaken is uitgesloten. Op jaarbasis worden 4 à 500 personen in Vlaanderen besmet met tuberculose, statisch gezien 8 personen op 100.000 inwoners.

Tuberculose uit zich in volgende symptomen zoals een aanslepende hoest, verminderde eetlust gewichtsverlies, koorts, pijn in de borststreek, nachtzweten  en vermoeidheid.  De ziekte kan met een goede behandeling volledig  genezen. De medicatie bestaat uit 3 soms 4 geneesmiddelen ( tuberculostatica) en moet gedurende 6 maanden stipt gevolgd worden.

Niet iedereen is gevoelig aan de bacil van Koch. Een gezond lichaam maakt automatisch afweerstoffen aan die meestal voldoende zijn om de ziekte te voorkomen. Indien men toch besmet geraakt en zich niet laat behandelen, kunnen de bacteriën zich verder verspreiden via de bloed-en lymfebanen en zo in andere organen zich ontwikkelen.  Jonge kinderen en mensen met een verminderde weerstand zijn heel gevoelig voor deze ziekte. De ziekte wordt door via een huidtest (tuberculinetest) opgespoord.

Indien deze huidtest positief  is, wordt een RX opname gemaakt van de longen. In 90 procent van de gevallen worden er geen afwijkingen waargenomen. Om te voorkomen dat de ziekte later tot ontwikkeling komt wordt preventief een geneesmiddel toegediend dat tot 90 procent bescherming biedt indien met de medicatie regelmatig en voldoende lang wordt ingenomen.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Perifeer arterieel lijden is een aandoening zonder symptonen

23rd March 2008

De meerderheid van de patiënten met perifeer arterieel lijden (60 tot 70 procent) is asymptomatisch en heeft atypische verschijnselen. Het is van groot belang dat de huisdokter de juiste diagnose kan stellen. De patiënten met deze verschijnselen hebben een verhoogd risico ( 61 procent) door andere vaataandoenigen, vooral in het hart, hersenen en nieren.

De huisarts kan perifeer arterieel lijden op sporen aan de hand van de anamnese, het klinisch onderzoek en het meten van de enkel-armindex. De aandoening komt vooral in de groep van personen voor die klachten hebben in de ledematen en zeker bij patiëten tussen de vijftig en negenenzestig jaar, die gepaard gaan met een cardio-vasculaire risicofactoren zoals diabetes, roken, hypertensie en dislipidemie.

Bij patiënten ouder dan 70 jaar, een screening uit te voeren die in functie, van hun ziekte historiek, gaande van hartinfarct, angina pectoris en beroerte ( cerebro casculaire aandoening) te laten uitvoeren. Het bepalen van de enkel-armindex is bijna even belangrijk als het bepalen van de arterieële bloeddruk Bij behandeling zal de huisarts eerst het probleem van de cardio-vasculaire risico factoren te reduceren.

Als behandeling zal een plaatjesremmer zoals acethylsalicylzuur ( eerste keuze) deel uit maken van de behandeling samen met lipiden verlagend product op basis van statine. Des noods kan de huisarts de patiënt door verwijzen naar een specialist betreffende deze aandoening met oog op een aanvullend onderzoek, eventueel gevolgd door een chirurgische ingreep of en endo-vasculaire ingreep. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Kankerpijn veroorzaakt door een chemisch component

23rd March 2008

Het eerste bewijs dat het pijn gevoel bij kankerpatiënten is aangebracht door dokter Guy Hans van het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. Het pijngevoel dat kanker patiënten aanvoelen, wijden zijn onderzoeksteam aan het chemisch product die door verschillende tumoren  worden vrijgemaakt. Tot heden werd de grootte en de groeifactor van een bepaalde tumoren in casu verantwoordelijk gesteld voor de pijnfactor.

Bij 30 procent van die pijn wordt veroorzaakt door draagbare of ernstige pijn, veroorzaakt door het chemisch product endotheline-1.  Bij de  voorstelling  van zijn doctoraat thesis wordt aangetoond dat dit chemisch element in het lichaam van de patiënt de oorzaak is van het pijnvoel.  Het is de eerste maal dat daarvoor een wetenschappelijke  stelling naar voor komt.

Dit heeft alg gevolg  dat geen pijnstillers, maar wel dat specifieke farmaceutica invloed hebben op de pijnreptoren die door ET-1 worden gestimuleerd.  Et-1 speelt een cardinale rol in de groei en uitbreiding van tumoren.  Is er en teveel aan Et-1, dan zal de tumor zich sneller uitzaaien.  Normaal gezien is deze chemische factor slechts minimaal in het lichaam aanwezig. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Computerprogramma voorspelt overlevingskans bij kanker

19th March 2008

Een Nederlandse professor heeft een computerprogramma ontworpen dat de mogelijke kans op overleving van een kankerpatiënt zou kunnen berekenen. “Pijn en ongemak zijn nog draagbaar, maar de onzekerheid omtrent zijn toekomst is veel ernstiger”, zegt Rob Baatenburg de Jong van het Medisch Centrum te Leiden. Deze programmature kan volgens de professor een prognose maken qua de kans op een mogelijke tijdsoverleving bij bepaalde medische behandelingen.

Volgens het Medisch Centrum in Leiden beschikt zij over een uitgebreide database die teruggaat tot 1960. Van elke kankerpatiënt werden de gegevens bijgehouden én werd er geregistreerd hoe lang zij nog overleefd hebben. Met deze statistische informatie werd het computerprogramma ontworpen. Men voert een reeks gegevens in-zoals leeftijd, grootte van de tumor, familiale antecedenten en algemene gezondheidstoestand van de patiënt alsook de ingestelde medisch therapieën.

Met deze informatie gaat een rekenmodule bepalen hoe groot de overlevings kans is dat de patiënt zou kunnen overleven gaande van 2 tot 5 jaar. dixit Baatenburg de Jong. Bij de Stichting tegen Kanker, gelooft men niet in het programma van Rob Baatenburg de Jong. Volgens woordvoedster Betty De Lanoeye van deze Stichting, blijft kanker een zeer delicate en complexe ziekte die je niet in statistieken kan verwerken laat staan in een veilige prognose bepaling. Het ziekteverloop is heel sterk individueel. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Mogelijke doorbraak in het afremmen groei kankercellen

19th March 2008

De website van de Britse zender BBC, deed melding dat de onderzoekers van de Harvard Medical School in Boston een deel van het chemisch proces ontdekt hebben waarom kankercellen zo gevaarlijk zijn.  Volgens hen zou het mogelijk zijn om het proces te beinvloeden en op die wijze de groei van een tumor tegen te houden.  Kankercellen nemen veel brandstof, glucose, op die zij heel efficiënt weten te gebruiken.

Die opname laat hen toe snel te groeien.  De wetenschappers zouden geslaagd zijn, het enzym, dat kankercellen toelaat om enorme hoeveelheden glucose te verbruiken te kunnen indentificiëren. Het enzym in casu, pyruvaat kinase, komt in twee vormen voor. maar de vorsers stelden vast dat slechts één vorm het ‘PKM2’ de kankercellen toelaat om aan een snel tempo glucose te verbruiken.

Bij het manipuleren van muizen door het uitschalen van de PKM2 bleek dat de tumoren niet meer ontwikkelden. Tot nu toe was het chemisch proces achter dat glucosemetabolisme onvoldoende gekend. Volgens professor Lewis Cantley ” werd PKM2  aangetroffen in alle kankercellen die wij onderzochten” en hij vervolgt ” omdat het bovendien niet voorkomt in de meeste normale volwassen weefsels en omdat het noodzakelijk is voor tumorvorming, zou deze vorm van PKM2 een rol kunnen spelen bij de behandeling van kanker”. Eerst moet er nog aanvullend onderzoek en bevindingen worden uitgevoerd op kankers van patiënten kan toegepast worden. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Orale seks(pijpen) oorzaak van hoofd-en halskanker

16th March 2008

Men weet dat overmatig roken en drinken een oorzaak kan zijn van hoofd-en halskanker. Momenteel wordt ook het sexueel overdraagbare HPV er aan toegevoegd.  Dit HVP virus is verantwoordelijk vooral bekend als oorzaak van baarmoederhalskanker. Het humaan pappilomavirus (HPV) is het meest bekend als oorzaak van de vermelde pathologie, maar een tweede oorzaak meldt zich aan.

Tumoren in de mond, tong, keelholte, neus, bijholtes ( sinussen), keel en lympheklieren zijn allemaal een vorm van hoofd-en halskanker. Deze personen zijn door het HVP virus besmet geworden, dat is het resultaat van Amerikaanse vorsers op dit specifiek gebied, dus als een compleet andere ziekte.  Door sexueel contact wordt het HPV overgedragen van ene partner naar de andere partner, door bijvoorbeeld orale seks ( cru genoemd, pijpen of beffen).

Bij mensen die veel wisselende sexuele contacten beleven, hebben een hogere risico factor om besmet te worden met dit kanker verwekkende virus.  Momenteel is er een HPV vaccin beschikbaar , maar dit vaccin dient op jonge leeftijd toegediend te worden om effectief werkzaam te zijn. Tot heden is nog niet geweten of dit HPV virus ook werkzaam is tegen een mogelijke ontwikkeling bij hoofd-en hals kanker. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

De perfecte glimlach kan gevaarlijk zijn

16th March 2008

De nieuwe rage van het inplanten van diamantjes, een rij platina bijtspijkers, een beugel om je scheve en schots gebit te corrigeren kan bepaalde gevaren inhouden. Vele personen wensen een recht, helderwit en versierd gebit. Dat is steeds niet zonder gevaar.  Een zangeres Pink had twee echte diamantjes in haar tanden en slikte er een per ongeluk in, en dan?

Het meest populaire esthetische tandbehandeling is het fluoriserend sneeuwwit maken van het gebit.  Hoewel sommige tandartsen het witmaken ( bleken) al bij de gewone behandeling aan te bieden.  Meestal doet men het zelf met een doe-het-zelfkit of bij een van in een van de talloze bleekwinkels. Een stralende gilmlach, prima, vindt universitair hoofddocent tandheelkunde Joost Roeters, maar dan wel uitgevoerd door een tandarts.

Bovendien verwitten of bleken vullingen en kronen niet mee. Als met bleken begint, moet je het blijven herhalen.  Niet in een bleekwinkel, maar wel bij de tandarts. Naast hetwitten van tanden is de nieuwe rage de tandversiering. Bij sommige volkeren zoals de Antilianen en Surinamiërs deze laten tanden en kiezen vervangen door gouden exemplaren.

Hoewel Roeters zich heel de dag bezighoudt met esthetische tandheelkunde, is zijn stelregel dat het enige wat echt altijd mooi blijft, is een natuurlijk gebit is. “De meeste problemen die mensen hebben, bestaan alleen thuis in de badkamerspiegel met een wijd opgesperde  mond en heel veel licht. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »