Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for August, 2008

Blijf uit de greep van de griep

15th August 2008

Griep of influenza vaccinatie beschermt de 55-plusser, personen met diabetes en andere chronische aandoeningen tegen het influenzavirus. Het is aan te bevelen in oktober of november dat elke 55-plusser en voor patiënten met long-, hart-, lever- of nier aandoening aangewezen is om zich tegen griep te laten inenten. Een 55-plusser die zich gezond en fit voelt, leeft in de veronderstelling dat griepinenting voor hem/haar niet nodig is. Doch de natuurlijke weerstand neemt af met de leeftijd en deze voorzorg geeft een extra waarborg op een goede gezondheid.

Het Vlaams Griepplatform richt doelbewust haar pijlen op personen met diabetes jonger dan 55 jaar. Deze oproep vertrok vanuit de vaststelling dat slechts één derde van hen jaarlijks een griepvaccin krijgt. Het Vlaams Griepplatform blijft patiënten met diabetes in hun kijker houden. Griep kan immers bij jonge gezonde personen met diabetes verwikkelingen veroorzaken waarvoor hospitalisatie noodzakelijk is. Een jaarlijks griepvaccinatie biedt daarom de beste garantie om het griepseizoen zonder kleerscheuren door te komen.

Er zijn heel wat misvattingen die dikwijls de oorzaak zijn dat personen de griepvaccinatie weigeren. Dit volledig tenonrechte. Na de toedienen van hetvaccin kan op de injectieplaats een roodheid, zwelling of pijn optreden, maar die klachten verdwijnen snel na een paar dagen. Allergische reactie worden zeldzaam waargenomen.

Het is raadzaam om op het zelfde moment een pneumokokken vaccin te laten toedienen, zeker bij patiënten die een longaandoening hebben of een COPD-patiënt zijn. Dit vaccin bestaat uit 7 of 23 stammen van de pneumokok. Bij patiënten die geen milt meer hebben ( splenectomie) is dit vaccin van levensbelang. De pneumokokken vaccinatie wordt om de 3 jaar toegediend. Deze vaccinnatie wordt door de ziekenfondsen niet terugbetaald. Voor meer informatie richt U tot uw huisarts of apotheker. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Een toekomstig nieuw geneesmiddel voor Alzheimer

5th August 2008

Momenteel hebben op wereldvlak ongeveer 26 miljoen mensen de aandoening van Alzheimer. Een groep Britse onderzoekers hebben een nieuwe methode ontwikkeld om de ziekte van Alzheimer tegen te houden. Volgens de onderzoeker van de Aberdeen University verstoort het geneesmiddel de aanmaak van een specifieke eiwit in de zenuwcellen van hersenen van deze personen die verantwoordelijk is dat Alzheimerpatiënten hun geheugen verliezen.

De eerste resultaten die op een  medisch congres in de Verenigde Staten werden naar voor gebracht , tonen aan dat het nieuwe geneesmiddel ‘Rember’ bij 321 patiënten een verschil van 81 procent mindere mentale aftakeling veroorzaakte, dit in vergelijking met patiënten zonder deze medicatie of ander placebo.  Het product zou tweemaal effectiever zijn dan de huidige bestaande Alzheimer medicatie.

De tenoren van de Alzheimerspecialisten zijn optimitisch, maar wensen wel dat meer doorgevoerd onderzoek nodig is in verband met de mogelijke neveneffecten van het  nieuwe geneesmiddel waar te nemen. Als alles volgens planning verloopt zou Rember in het jaar 2012 op de markt komen. Het projekt staat onder leiding van professor Wischkic en is volgens hem de grootste vooruitgang sedert Alois Alzheimer de ziekte had gediffinieërd. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »