Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for May, 2008

Januvia, nieuw geneesmiddel voor diabeticus type 2

28th May 2008

Farmaproducent MSD heeft een nieuw geneesmiddel ontwikkeld van de behandeling voor de diabeticus type 2. Men weet dat glucose ( suiker) en insuline en onderlinge relatie hebben. Het lichaam heeft brandstof nodig om een optimale werking te functioneren. De belangrijkste brandstof is glucose ( suiker) , ook genoemd bloedsuiker. Deze brandstof haalt het lichaam uit het opgenomen voedsel. Als men eet gaat het suikergehalte de hoogte in.

Indien men geen diabetes heeft, zorgt het lichaam zelf voor om de bloedsuiker snel terug op normaal niveau te brengen door insuline aan te maken. Deze insuline staat in voor dat het bloedsuiker door het lichaam wordt opgenomen. De insuline wordt aangemaakt in de pancreas of alvleesklier. Patiënten met een diabeticus type 2 symptoon reageert het lichaam totaal anders gezien een tekort aan insuline. Daarbij maakt de lever teveel glucose aan dat moeilijk door het lichaam wordt opgenomen, met als gevolg een tehoog suikergehalte in het bloed.

Bij de inname van Januvia (sitagliptine) wordt een bepaald enzym geremd, waardoor de darmhormonen niet meteen worden afgeremd. Deze darmhormonen kunnen dus langer hun natuurlijk werk blijven doen en aan bepaalde betacellen in de pancreas dat signaal geven om meer insuline aan te maken. Via dit kanaal geven zij een seintje aan de lever dat er minder glucose hoeft te worden gemaakt. Dit helpt om de bloedsuikerspiegel terug op een normaal te helpen.

Als het bloedsuikergehalte weer op het juiste niveau is, stopt dit proces. Dit proces wordt weer in werking gesteld als het bloedsuikergehalte weer te hoog wordt. Het feit dat het alleen werkt indien nodig is, kan men dit vergelijken met de sensor van een spaarlamp die vaak in buitenverlichting wordt gebruikt: deze gaat pas aan als het ‘s avond donker wordt, en gaat vanzelf uit, als het ‘s ochtends licht wordt. Niet aan te schaffen zonder uw geneesheer daaromtrent te raadplegen.(Hugo. J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuwe dedectiemethode voor bestrijding malaria

21st May 2008

Engelse wetenschappers hebben samen met de onderzoekers van het Amsterdams Koninklijk Instituut voor de Tropen een nieuwe methodiek ontwikkeld voor een snelle en goedkope test voor het vaststellen van de tropische aandoening van malaria.  De twee partners opperen van een mogelijke doorbraak in de bestrijding van deze aandoening.

Heden bestaan er reeds sneltesten voor het stellen van een diagnose, maar volgens het Amsterdams Koninklijk Instituut voor de Tropen, is de nieuwe methode nog veel sneller. Ook is deze methodiek eenvoudig in te kaderen en toe te passen met weinig voorzieningen.

Deze nieuwe methodiek lijkt volgens het tropeninstituut op de eenvoud van een zwangerheidtest voor ambulant gebruik.  Het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam baseert zich op laboratoriumonderzoek. De resultaten worden eerstdaags gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Biophysical Journal. Men voorziet dat deze sneltest in Kenia wordt geprogrammeerd om in veldomstandigheden verder de bekomen resultaten te evaluëren. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vaccinatie met antigen veelbelovend bij longkanker

21st May 2008

Vaccinatie met het MAGE-A3-antigen blijkt een veelbelovende therapie bij de meest voorkomende vorm van longkanker. Zoals bij chemotherapie beperkt de vaccinatie de kans op recidieven na chirurgie maar de bijwerkingen zijn heel wat milder voor de patiënt. Deze gegevens komen uit een studie onder leiding van professor Johan Van Steenkiste van de afdeling Pneumologie van K.U.Leuven/UZ Leuven.

De niet-kleincellig longcarcinoom is de meest voorkomende vorm van longkanker in ongeveer 80 procent van de gevallen. Deze vorm van longkanker is agressief met een hoge mortaliteit. Het klassiek gevolgd medisch schema is eerst chirurgie gevolgd met een chemo-therapeutische begeleiding om de kans op hervallen te verkleinen. De vaccinatie met een antigen lijkt nu een veelbelovend alternatief voor of een veelbelovende aanvulling bij chemotherapie.

Professor Van Steenkiste coördineerde een studie met 182 patiënten, die na hun operatie het antigen kregen of een placebo. Na een vervolgonderzoek van bijna vier jaren blijken zij die de vaccinatietherapie kregen minder kans op hervallen te hebben. De vaccinatietherapie toonde nog een voordeel in vergelijking met chemotherapie. De nevenverschijnselen waren minimaal een beperkte zich tot een koorts in de eerste 24 uren na de injectie. zodat de patiënten zich comfortabeler voelen tijdens de therapie.

Vaccinatietherapie lijkt daarom veel belovend voor lange-termijnbehandelingen, zeker bij oudere patiënten of personen die verzwakt zijn door de zware operatieve ingreep waarmede zij de tumor verwijderen. De MAGE-A3-vaccinatietherapie wordt nu verder in een wereldwijde studie getest om bevestiging van onze resultaten te krijgen, zegt professor Van Steenkiste. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Geneesmiddelenmixture nefast bij medioren en senioren

20th May 2008

Medioren en senioren die een combinatie van vaak voorgeschreven geneesmiddelen innemen, hebben kans op een dramatische verslechtering van hun geestelijke en lichamelijke toestand.  Gezien dat deze geneesmiddelen mixture hun leven in een jaar kan veranderen van een aanvaardbaar zelfstandig bestaan naar een volkomen helpbehoevende situatie.

De onderzoekers van de Wake Forest Universiteit in Winston-Salem ( U.S.A.) komen tot alarmerende besluitvormingen, na analyse van een 3500 senioren qua welke effecten en de nevenverschijnselen die deze mixture hebben bij deze senioren, gezien de verandering in hun basaalmetabolisme.  Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen bij senioren inderdaad een catastrofale uitwerking hebben, op hun geestelijke en lichamelijke mogelijkheden.

Het gaat hoofdzakelijk om geneesmiddelen waarvan het actief product invloed heeft op een bepaalde een neurotransmittor, acethylcholine, een enzym dat wordt aangemaakt in de hersenen en een primordiale rol heeft in de overdracht van bepaalde zenuwprikkels. Deze variante vorm van geneesmiddel is aanwezig in geneesmiddelen die worden gebruikt voor het voorkomen van incontinentie ( gebrek aan controle van de sluitspieren van blaas en anus.)  Hugo J. Lücke

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuw vaccin tegen meningitis B op punt gesteld.

19th May 2008

Het nieuw vaccin dat in Engeland werd ontwikkeld wordt nu op baby’s getest. Volgens de Sunday Times zou dit vaccin een belangrijke rol spelen in de strijd tegen hersenvliesontsteking type B. Het is een veel voorkomende en dodelijke variant van meningitis. Deze aandoening van de meningen, die het geheel van onze hersenen omkapselen en onze hersenen beschermen, kan zich manifesteren in verschillende types.

De virale vorm is vrij onschuldig en maakt de patiënt slechts enkele dagen ziek. Tenopzichte van de bacteriële meningitis die wel minder frequent voorkomt van de virale vormen, maar is vele malen gevaarlijker. Het nieuwe vaccin, dat talrijke eiwitten bevat die afkomstig zijn uit de bacteriën die de ziekte veroorzaken, toonde bij de eerste reek van proeven op 150 baby’s al indrukwekkende resultaten.

De baby’s kregen drie dosissen toegediend, toen zij twee, vier en zes maanden waren, gevolgd door een boosterinjectie als de baby’s 1 jaar werden. Bij het onderzoek werd de immuniteit die het vaccin moet bieden, getest op drie varianten van meningitis B. Uit de resultaten bleek dat de bescherming die wordt geboden op de drie onderzoek periodes namelijk 89, 96, 85 procent bedroeg. Na de toediening van de boosterinjectie steeg de bescherming tot 93 en 100 procent. Dit zou een sleutelmoment zijn in de strijd om wereldwijd de ziekte te voorkomen. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Hulpmiddelen ter voorkoming van diabetes

9th May 2008

Diabetes kan worden voorkomen bij risicopersonen door het verminderen van het lichaamsgewicht met 5 tot 7 procent en 30 minuten lichaamsbeweging zoals wandelen per dag zijn echt noodzakelijk. Het vraagt aan de persoon een aanpassing van zijn levensstijl en zeker het voorkomen van overgewicht. De fysieke activiteit en een gezonde eetgewoonte zijn van groot belang.

Deze informatie is meer dan gekend, maar wordt te weinig toegepast om tot een goed resultaat te leiden. Creatie van een woon-, werk-, en schoolomgeving die aansporen tot het bekomen en behouden van een actieve levensstijl en gezonde eetgewoontes is belangrijk. De gezondheidswerkers kunnen spijtig genoeg niet al die factoren realiseren, daar het van de persoon zelf afhangt om die aanbevelingen op te volgen.

Ook is de hulp van de voedingsindustrie meer dan noodzakelijk door daling van de prijs van gezonde voeding, het verschaffen van een juiste informatie qua samenstelling van de door hun aangeboden producten en een daling van de caloriedensiteit. Ook de politieke wereld kan zijn steentje bijdragen door het openstellen van sportfaciliteiten, zoals wandel-en fietspaden alles met een lage drempel voor het beoefenen van een gezonde lichaamsbeweging. Ook de media kunnen hier hun bijdrage leveren om de kennis en informatie bij de bevolking naar voor te brengen en te verbeteren. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Passief roken een nefaste invloed op hart en bloedvaten

8th May 2008

Het is een voldongen feit dat passief roken en grote negatieve invloed heeft op de normale hart en bloedvaten werking en een verhoogd overlijdensrisico inhoud. Volgens betrouwbare bronnen zouden in de Verenigde Staten van Amerika een 50.000 kroonslagader sterfgevallen te wijten zijn aan deze risicofactor. Naast de schadelijke effecten op lange termijn, stellen recente studies een acute hart en bloedvaten toxiciteit waar als gevolg van de luchtvervuiling door tabaksrook.

Hoewel de graad van blootstelling van een passieve roker lager ligt dan deze van een actieve roker, vertoont de ingeademde rook van de passieve roker een andere chemische en lichamelijke kenmerken. Door een lagere verbrandingstemperatuur en de afwezigheid van filtratie, bevat de ‘koude’ rook die de niet roker inademt, 5- tot 100-maal meer nicotine, aldehyden (een vluchtige stof aanwezig in tabaksrook, die irriterend werkt op de ademhalingswegen en mogelijks kankerverwekkend zijn), koolstofmonoxide en teer bevat.

Deze ultra fijne partikels zijn ook meer geconcentreerd en kunnen dus een grotere hart en vaat giftigheid uitoefenen. Te vermelden dat de roker minder uitgesproken vaat reacties op de nicotine vertoont dan de niet roker, wegens een niet gevoeligheid probleem. Door de meer giftige samenstelling van de ‘koude’ tabaksrook en de verhoogde bloedvaten gevoeligheid van de niet-roker, gaat de acute blootstelling aan passief roken gepaard met schadelijke hart en bloedvaten effecten. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

EU-onderscheiding voor aids-onderzoek gaat naar een Belg

6th May 2008

Professor Erik Declercq van de Katholieke Universiteit van Leuven heeft in Ljubljana, hoofdstad van Slovenië de jaarlijkse Europese onderscheiding van uitvinders mogen in ontvangst nemen. Deze “lifetime archievement award” werd toegekend voor zijn baanbrekend werk inzake van virale infecties. De 67-jarige hoogleraar heeft gedurende vier decennia baanbrekend werk verricht in de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen virale infecties zoals HIV en hepatitis B.

De onderzoeker samen met zijn team waaronder professor Jan Balzarini ( Laboratorium voor Virologie en Chemotherapie) lagen mede aan de basis voor de ontwikkeling van een cocktail van geneesmiddelen die aanzien wordt als een referentie bij de behandeling van aids, dit volgens de Europese Commissie. Deze onderscheiding draagt de naam van René Descartes-prijs.

Hun bijdrage was de ontwikkeling en het op punt stellen van tenofovir, een antiviraal geneesmiddel voor aids behandeling. Dit geneesmiddel kreeg reeds groen licht van de Amerikaanse Food and Drug Administration en zal binnenkort ook in Europa verkrijgbaar zijn. Vanaf dat ogenblik zal tenofovir deel uitmaken van verschillende anti-aids cocktails. Tenofovir zou een bepaald enzym inhiberen zodoende dat replicatie onmogelijk wordt en stopt het verder ontwikkelen van het aids-virus. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vijf farmaca in één pil voorkomt hartziektes en beroertes

4th May 2008

Een Britse krant meldt dat onderzoekers een nieuw combinatie geneesmiddel hebben ontwikkeld dat bij dagelijks gebruik hartaandoeningen en beroertes kan voorkomen.  Volgens dezelfde groep wetenschappers zou deze medicatie in Engeland op jaarbasis een 100.000 sterfgevallen kunnen voorkomen worden en dit bij patiënten die behoren bij een hogere leeftijdsgroep.

De cardioloog van de Britse overheid, professor Roger Boyle heeft reeds zijn toestemming gegeven aan deze nieuwe medicatie en het gebruik hiervan aanbevolen aan de Nationale Gezondheidsdienst. Professor Nicholas Wald, die directeur is van het Londense Wolfson Instituut voor Preventieve Gezondheidszorg zegt ” bijzonder blij te zijn dat we deze mijlpaal hebben bereikt.” De geschatte kostprijs per pil/dag zou 1,30 euro zijn zodat iedereen boven de 55 jaar er gebruik van kan maken.

Deze geneesmiddelen combinatie in één pil zou samengesteld zijn uit statines ( antislip vorming), drie verschillende bloeddrukverlagende geneesmiddelen en foliumzuur ( die mogeljke schade na infarct zou indijken).  Dit foliumzuur dat een aminozuur is speelt een  belangrijke rol bij hartaanvallen en beroertes. Verdere onderzoekingen moeten uitgevoerd worden of deze vijf geneesmiddelen in één pil de verwachte positieve resultaten inlossen. Men hoopt deze medicatie binnen de twee jaar op de markt te brengen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Fluoxetine zou multiple sclerose vertragen

1st May 2008

Het geneesmiddel Prozac (fluoxetine) van de farmagigant Eli Lilly zou de ontwikkeling van multiple sclerose vertragen. Dit zijn de bevindingen uit en studie uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Fluoxetine is gekend voor de behandeling van depressies. De wetenschappers van het Centrum hebben in deze studie 38 patiënten opgevolgd.

Deze resultaten van het onderzoek werden woensdag gepubliceerd in het Britisch Medical Journal. Volgens de wetenschappers moet er nog diepgaander onderzoek gebeuren om te hun resultaten te bevestigen dat het product zulk danig effect heeft, maar de eerst bekomen gegevens zijn hoopgevend. De helft van de patiënten kregen het fluoxetine elke dag, andere helft van de groep kreeg een placebo.
Om de vier weken werd er een hersscan uitgevoerd om waar te nemen of er nieuwe ontstekingen werden opgemerkt, welk een signaal is voor een progressieve evolutie van de ziekte. Na acht weken observatie bleken de patiënten die een placebo werden toegediend meer ontstekingen vertoonden dan de personen die het fluoxetine hadden genomen. Na 24 weken (einde van de studie) bleek dat twee derde van de patiënten die het actief product hadden genomen geen nieuwe ontstekingen hebben ontwikkeld. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »