Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for December, 2008

De ‘Valbus’ nieuw realisatie van het Provinciaal Instituut voor Veiligheid Antwerpen

14th December 2008

Het Provinciaal Instituut voor Veiligheid in Antwerpen heeft de mobiele ‘Valbus’ gelanceerd. De valbus is een uitgelezen kans om in jouw gemeente/organisatie een project rond valpreventie op te zetten en eventueel zelf een samenwerking aan te gaan met één of meerdere partners.  Door randactiviteiten te organiseren, geef je meer ruchtbaarheid aan de campagnebus en betrek je meer mensen.

‘De vulbus laat je niet vallen’ is de mobiele campagnebus, nieuw project van het PVI/Antwerpen. Een bezoekje aan de bus heeft als doel de zelfstandigheid, mobiliteit en onafhankelijkheid vaan 55 plussers in het daglicht te stellen door te voorkomen dat deze vallen. De bezoeker kan op verschillende plaatsen in de bus zijn valrisico testen (zichtvermogen, medicatie, evenwicht en mobiliteit, voeten en schoeisel, omgeving en gedrag, valangst, duizelen en osteoporose). Hij krijgt tips om valvrij door het leven te gaan.

De valbus is op de baan in heel Vlaanderen tot eind november 2009. De bus wordt door het PVI op de standplaats van keuze afgeleverd en terug opgehaald. Het PVI zorgt ook voor één begeleider in de bus.  Na reservatie krijg je een draaiboek en promomateriaal opgestuurd. Wil uw gemeente of organisatie de 55 plusser kennis laten maken met de ‘valbus laat je niet vallen’?

Contacteer het Provinciaal Instituut voor Veiligheid voor verdere informatie en huurprijs. Voor meer info zend een email naar gert.vandaele@pvi-provant.be of neem telefonisch contact via het nummer 03 203 42 00.  De valbus werd gerealiseerd in samenwerking met VIG, Rodekruis Vlaanderen, BOEBS, Scheldedender, Logo Praam, Welzijnsraad Kalmhout, KUleuven en PCBA.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Beenderenbreuk ondersteund door inspuitbare materie

8th December 2008

Onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Nottingham (G.B) voeren momenteel een test uit met een substantie dat een mogelijke hulp kan zijn om breuken sneller te helen. Deze materie die het uitzicht heeft van een soort tandpasta wordt in een gebroken beenderig deel geinjecteerd. Eens deze substantie is ingespoten, wordt substantie deze binnen enkele minuten hard.

Deze ingespoten materie wordt geleidelijk door het lichaam afgebroken. Men heeft waargenomen dat rondom deze pasta een nieuwe kalkvorming optreedt. Het gelangrijkste voordeel is dat tenopzichte van de reeds bestaande methodieken er niet meer plaatselijk moet opgewarmd worden daar het lichaam door zijn eigen temperatuur zelf de reactie op gang brengt. De cellen rond deze substantie worden niet gedood.

Dit product zou,  zo hoopt men, moet pijnlijke transplantaties kunnen voorkomen.  Bij ledematen zoals heup, onderbeen en voet, moet het plaatsen van orthopedische staaf(jes) worden toegepast om het lopend bewegen toe te laten. De klinische proeven zetten hun geprogrammeerde timing door. Men hoopt dat dit nieuw hulpmiddel binnen een kortstondige tijdsperiode in gebruik zal worden genomen. Recent ontving deze nieuwe toespassing een belangrijke medische award. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »