Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for February, 2008

Nieuw geneesmiddel voor diabeticus patiënt

27th February 2008

Een confortabel geneesmiddel voor behandeling van diabetes patiënten is ontwikkeld door Merck Shape Dohme ( DMS) Deze pharma gigant brengt in primière een pil op de markt voor de behandeling voor de suikerzieke patiënt. Het geneesmiddel met de commerciële benaming van ” Januvia” is werkzaam via het darmkanaal en pancreas zoals bepaalde andere geneesmiddelen.

De alsoude gekende inspuitingen die soms pijnlijk werden ervaren  zijn niet meer nodig.  Het in casu geneesmiddel pakt de diabeticus pathalogie aan bij daar waar het lichaam onvoldoende insuline aanmaakt of de insuline abusief aanwendt, tot in de kern. Te vermelden is dat bij een normale glucose bepaling het product niet reageert.

Indien de bloedspiegel verhoogt, wordt er een stimulatie waargenomen die de afgifte van insuline weergeeft maar een verlaagde aanmaak van bloedsuiker in de lever weergeeft.  Maar als de glucose bepaling verhoogt geeft dit een stimulatie aan een hormoon die de afgifte van insuline anders aanwendt en verlaagt de aanmaak van het bloedsuiker in de lever.

Deze nieuwe approuch van behandeling kost de patiënt op basis van drie maanden behandeling 147 Eur, met de per orale inname van 1 tablet per dag. Het nieuw geneesmiddel is door het RIZIV terugbetaald en laat toe om de diabeticus patient confortabel te begeleiden. Dit is hoopvol voor ongeveer een 500.000 diabetici in België.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Een mogelijk nieuw geneesmiddel voor behandeling van alcoholisme

15th February 2008

Uit een Amerikaanse studie die genoteerd werd op Science Express, dat een online versie is van het wetenschappelijk magazine Science, zou er een nieuw geneesmiddel in ontwikkeling zijn die de ontwenningsverschijnselen bij alcohol abuse in stresstoestanden zou beperken.  Het geneesmiddel zou bij de alcolholverslaafden hun afhankelijkheid van alcohol tegen gaan.

Deze studie, die werd uitgevoerd bij een vijftigtal verslaafden die door hun toestand in het hospitaal werden opgenomen, heeft men waargenomen dat dat alcohol verslaving zich richt op een bepaald gedeelte van de hersenen, namelijk op de receptor neurokinase 1.  Deze receptor controleert de geestelijke reactie op stresssituaties. Men weet dat in een stress toestand de bij bepaalde patiënten met een groot  alcoholverbruik een grotere behoefte hebben aan alcoholische dranken.

Deze patiënten verbleven na hun ontwenning een viertal weken in het geneeskundig centrum. Een deel van deze patiënten kregen een placebo en de andere helft het geneesmiddel.  Men heeft waargenomen dat alle patiënten de de gekende ontwenningsverschijnselen vertoonden ( tremor, angst, desoriëntatie  enz.) maar de patienten die het geneesmiddel hadden genomen, waar beduidend minder. Zou dit een stap vooruit kunnen in de behandeling van alcoholisme. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Antibiotica niet werkzaam bij verkoudheid en grieptoestanden

3rd February 2008

Aan groot aantal aandoeningen zoals griep,verkoudheid, vele keel-en oorontstekingen en andere infectiëuse ziekten zijn voornamelijk van virale oorsprong. Daarin zijn antibiotica niet werkzaam, daar zij ingrijpen tegen bacteriën met als gevolg dat het toedienen van deze farmaca zinloos is. Integendeel zij veroorzaken mogelijke resistentie indien men wel een ernstige infectie zou ontwikkelen.

Bij griep en dergelijke aandoeningen is het beter dat men het lichaam zelf zijn natuurlijk genezing proces laat ontwikkelen, opgebouwd uit eigen immuniteit. Antibiotica hebben ook geen enkel aangrijpinspunt op de klachten en geven geen versnelling van het genezingsproces.  Zelf bij een koorst van 39°C. is het beter het lichaam zijn eigen verdedingsmechanisme te laten werken.

Koorst, hoofdpijn, spierpijn en andere kleine klachten kunnen ingedijkt worden met een koorstwerend middel, zoals een eenvoudige pijnstiller op basis van een aspirine like farmacon of een paracetamol derivaat, afhankelijk van de maaggevoeligheid van de patiënt.

Toch is het mogelijk dat uw geneesheer toch een antibiotica voorschrijft indien hij een onderliggende bacteriële infectie (een longinfectie of een bijkomende besmetting) vermoedt. Het is aan te raden de voorgeschreven dosering te respecteren een ook de voorgeschreven dosis uit te nemen. Zelfs als de patiënt zich beter of genezen voelt, de behandeling niet onderbreken.

Bij hoge koorst of hevige pijn uw geneesheer raadplegen als deze langer dan 4 dagen duurt of indien er andere klachten optreden waarover u ongerust bent. Deze klachten kunnen multipel zijn zoals een ernstige keelpijn en huiduitslag of een moeilijke ademhaling.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »