Chiron21.be

weblog over gezondheid

Archive for January, 2008

Seropositieve patiënten onder aidsmedicatie mogen vrijen zonder condoom

31st January 2008

In het vaktijdschrift “Bulletin des médecins suisses” verschijnt deze week een bijdrage dat stelt dat koppels van wie één partner drager is van het HIV-virus toch veilig kan vrijen zonder condoom. De voorwaarde is dat de HIV patient stipt (therapietrouw) en onder de beleiding van zijn arts een behandeling met aidsmedicatie volgt dit tenminste gedurende een 6-tal maanden en bijkomend een niet lijdt aan een andere sexueel overdraagbare ziekte en dat zijn virale lading lager is dan 5o copies/ml plasma (equivalent van minder dan 1.70 logs) van Cobas Amplicor HIV-1 Monitor  TM Roche versie 1.5.

Dit naar aanleiding van een Spaanse studie daterend van 2002, waarbij +/- 393 hetero-koppels met één partner die besmet is, werden gevolgd. Zij die geen aidsremmers namen , leidde seks zonder condoom in 8,6 wezelijk gevaar voor besmetting. Daarentegen stond dat zij die wel hun geneesmiddelen met therapietrouw innamen geen virusoverdracht werd waargenomen.

Voor experten in de virologie is een onomstotelijk wetenschappelijk bewijs niet aanwezig. Maar dat geldt net zo goed voor de stelling dat HIV overgedragen zou worden door kussen. Terwille dat andere sexueel overdraagbare ziekten de doelwerking van aidsremmers kunnen verstoren, wordt voor afwisselende sexueel contacten toch geöpteerd om het condoom te gebruiken. Te vermelden dat een vrouwelijke HIV-patiënt die wil vrijen zonder condoom rekening moet houden met een ongewenste moederschap, daar de aidsmedicatie een invloed kan hebben op contraceptiva.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Vaccin tegen baarmoederhalskanker is wel veilig

27th January 2008

Het vaccin “Gardasal” tegen het humaan papillomavirus (baarmoederhalskanker), is niet de oorzaak van de plotse dood van één Duits, één Oostenrijks meisje en drie Amerikaanse in 2007. In de V.S. ligt het vaccin onder vuur omdat het onveilig zou zijn en veel bijwerkingen vertonen. Deze beschuldigingen komen van lobbygroepen tegen vaccins en onbetrouwbare websites, dit volgens de farmagigant Sanofi-Pasteur-MSD.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap verwerpt zowel de link met de sterfgevallen als de opmerkingen over abnormale neveneffecten en ziet geen dwingende reden om in te grijpen. Gynaecologe Marleen Temmerman is zelfs lovend en zegt ” De vrouwen die deelnamen aan de klinische studies voor Gardasal, worden reeds 7 jaar van dichtbij nagecheckt, en er is niet één noemenswaardige bijwerking waargenomen.”

Het Humaan Papillomavirus, ook wel HPV genoemd, is een onderdeel van van het genus Papovaviridae . Deze groep van virussen kunnen abnormale celgroei van huid en slijmvliezen veroorzaken. HPV kan het mogelijke risico voor het ontwikkelen van bepaalde vormen van kanker, waaronder baarmoederhalskanker, verhogen. Bepaalde typen worden gezien als een mogelijk seksueel overdraagbare aandoening ( SOA). Hugo J. Lücke.

Posted in Uncategorized | No Comments »

Food and Drug administration ( FDA) heeft een nieuw Belgische aidsremmer goedgekeurd

21st January 2008

Het Belgische bedrijf Tibotec ( Mechelen) heeft een versnelde goedkeuring ontvangen voor zijn aidsremmer etravirine met als merknaam Intelence. De FDA is het organisme dat beslist over de invoering van geneesmiddelen in de VS.

Dat bericht komt van Tibotec via een persmededeling. Volgens het bedrijf gaat het  om ” een belangrijke mijlpaal in hun geschiedenis”. Zij beschouwen deze eerste nieuwe niet-nucleoside reverse transcriptase inhibitor in tien jaar als zeer belangrijk. Dit geneesmiddel werkt bij volwassen patiënten met een resistent virus, die voordien reeds behandeld werden.

Om die reden, gaat Tibotec ook zijn aanvraag voorleggen voor de goedkeuring van Intelence bij het Europees Agentschap ter Evaluatie van Geneesmiddelen (EMEA)  en bij regelgevende instanties van andere landen, zoals Rusland, Australië en Zwitserland. De nieuwe aidsmedikatie werd ontwikkeld in coöperatie met verschillende afdelingen van Janssen Pharmaceutica te Beerse.(Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Patiënten met bloedstollingsproblemen vinden zich veiliger met hun eigen INR-meter:

14th January 2008

Gezien de 2de Belgische dag van patiënten die in een antistollingtherapie zijn, staat die draagbare INR-meter in de focus. Met dit toestel kan de patiënt zelf zijn toestand  van bloedstolling aflezen.  De ondervoorzitter de heer Benoit Mores van de patiëntenvereniging ” VIBAST ” legt de klemtoon op dat ” Dankzij die meting kunnen de patiëten een grotere gemoedrust vinden en ook een grotere levenskwaliteit”.

De heer Mores vervolgt ” Kan jij gemakkelijk rust vinden als je weet dat het gevaar voor een bloeding of thrombose op ieder moment kan toeslaan”. In België zijn er ongeveer +/- 100.000 patiënten die hun bloedstolling onder kontrole moeten houden. Deze patiënten hebben meestal een kunstklep operatie ondergaan of hebben een verhoogd risico op thrombose of  mogelijke embolie.

De normale voorgeschreven medikatie is de anti-vitamine K., met als gevolg  dat zij regelmatig hun bloedstolling moeten laten nachecken die vermeld wordt onder de INR-bepaling. Dit kost veel geld aan de patiënt en aan de gemeenschap.  Maar voor de veiligheid van de patiënt is dit een reëele must.

De normale procedure is dat een huisarts een bloedstaal neemt van zijn patiënt en dit doorstuurd naar een klinisch labo. De patiënt in casu, mag dan de volgende  dag  kontakt nemen met zijn arts om zijn  resultaat te weten.  Volgens dokter is Mores ” Is deze procedure zeer  omslachtig en duurt nodeloos lang”.  Hij vervolgt ” Zeker als je weet dat er vandaag goede draagbare INR-meters bestaan die door de patiënten zelf kunnen gehanteerd worden”.

Met dit hulpmiddel kunnen patiëten op verlof gaan,  en zelf een eigen check uitvoeren.  Hij kan naar een party gaan met een calorieke voeding met brocili, spinazie en dergelijke, en dan na deze intake een zelftest afnemen en de medicatie extra wijzigen.  Aangeraden is wel dit te vermelden bij de huisarts.

Momenteel weigert de Belgische ziektevereniging  enige tussenkomst.  Enkel de Liberale Mutualiteit in Antwerpen  nam een privaat intiatief om haar leden die bepaalde antistollingsmedicatie nemen te ondersteunen. Zij betaalt vanaf dit jaar (2008) de kosten van de persoonlijke INR-meting deels terug , een uitzondering, daar de Belgische ziekteverzekering weigert tot heden enige te gemoedkoming.

Mogen wij hopen volgens dokter Mores, dat andere ziekteverzekeraars zullen volgen daar ” Het gevaar op een nieuwe thombose of mogelijke bloeding voor deze patiënten geen gemakkelijke gedachte is om mee te leven”. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »