Chiron21.be

weblog over gezondheid

Patiënten met bloedstollingsproblemen vinden zich veiliger met hun eigen INR-meter:

14th January 2008

Gezien de 2de Belgische dag van patiënten die in een antistollingtherapie zijn, staat die draagbare INR-meter in de focus. Met dit toestel kan de patiënt zelf zijn toestand  van bloedstolling aflezen.  De ondervoorzitter de heer Benoit Mores van de patiëntenvereniging ” VIBAST ” legt de klemtoon op dat ” Dankzij die meting kunnen de patiëten een grotere gemoedrust vinden en ook een grotere levenskwaliteit”.

De heer Mores vervolgt ” Kan jij gemakkelijk rust vinden als je weet dat het gevaar voor een bloeding of thrombose op ieder moment kan toeslaan”. In België zijn er ongeveer +/- 100.000 patiënten die hun bloedstolling onder kontrole moeten houden. Deze patiënten hebben meestal een kunstklep operatie ondergaan of hebben een verhoogd risico op thrombose of  mogelijke embolie.

De normale voorgeschreven medikatie is de anti-vitamine K., met als gevolg  dat zij regelmatig hun bloedstolling moeten laten nachecken die vermeld wordt onder de INR-bepaling. Dit kost veel geld aan de patiënt en aan de gemeenschap.  Maar voor de veiligheid van de patiënt is dit een reëele must.

De normale procedure is dat een huisarts een bloedstaal neemt van zijn patiënt en dit doorstuurd naar een klinisch labo. De patiënt in casu, mag dan de volgende  dag  kontakt nemen met zijn arts om zijn  resultaat te weten.  Volgens dokter is Mores ” Is deze procedure zeer  omslachtig en duurt nodeloos lang”.  Hij vervolgt ” Zeker als je weet dat er vandaag goede draagbare INR-meters bestaan die door de patiënten zelf kunnen gehanteerd worden”.

Met dit hulpmiddel kunnen patiëten op verlof gaan,  en zelf een eigen check uitvoeren.  Hij kan naar een party gaan met een calorieke voeding met brocili, spinazie en dergelijke, en dan na deze intake een zelftest afnemen en de medicatie extra wijzigen.  Aangeraden is wel dit te vermelden bij de huisarts.

Momenteel weigert de Belgische ziektevereniging  enige tussenkomst.  Enkel de Liberale Mutualiteit in Antwerpen  nam een privaat intiatief om haar leden die bepaalde antistollingsmedicatie nemen te ondersteunen. Zij betaalt vanaf dit jaar (2008) de kosten van de persoonlijke INR-meting deels terug , een uitzondering, daar de Belgische ziekteverzekering weigert tot heden enige te gemoedkoming.

Mogen wij hopen volgens dokter Mores, dat andere ziekteverzekeraars zullen volgen daar ” Het gevaar op een nieuwe thombose of mogelijke bloeding voor deze patiënten geen gemakkelijke gedachte is om mee te leven”. (Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>