Chiron21.be

weblog over gezondheid

Progenstatmtest voor bevestiging van prostaatkanker

6th December 2007

Prostaatkanker is de tweede meest voorkomende kankers bij de mannelijke populatie in België, na longkanker. Een man op zeven loop het risico om prostaatkanker te ontwikkelen. Deze diagnose wordt bij en 5000 mannen gesteld op jaarbasis ( België). De grootste incidentie heeft plaats tussen de 50 en 75 jaar. Een vroegtijdige diagnose is uiterst belangrijk voor de overleving kansen van de patiënt.

Tot heden had men de PSA test, betrouwbaar maar. Met de introductie van Progensatm PCA3 (een genetische marker), Deze eerste genetische test voor urine onderzoek  als hulp bij de diagnose van prostaatkanker speelt men vrij veilig, dit in samenhang met de PSA bloedbepaling.  Die genetische marker PCA3 is alleen verhoogd in prostaatkankerweefsel zodat dit een meer specifieke indicator van kanker is dan PSA en het aantal biopsieën kan vermijden.

De normale overleving van mannen met een diagnose van uitgezaaide prostaatkanker is slechts 2 jaar, in vergeleking van een overleving van meer dan 10 jaar bij de mannen met een diagnose van vroegtijde prostaatkanker. De PCA3 is niet invasief, daar het gaat om een eenvoudige urinebepalingstest.(Hugo J. Lücke)

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>