Chiron21.be

weblog over gezondheid

Author Archive

Hoop voor patiënten met een kanker en uitzaaiingen

9th March 2009

In negentig procent van patiënten die overlijden aan een kankeraandoening,  zijn de uitzaaiingen of metastasen de doodsoorzaak. Britse onderzoekers hebben voor het eerst het belangrijk enzym ( eiwit)  waargenomen dat de oorzaak is van de uitspreiding van het basis kankergezwel in het menselijk lichaam.

Het enzym lysyl-oxidase is bij machte signalen uit te zenden naar andere localisatie in het lichaam en deze zich op te stellen voor het ontvangen van kankercellen. Zonder dit voorbereidingsproces zou de nieuwe localisatie te agressief staan voor het ontvangen van de kankercellen.

Deze recente ontdekking geeft hoop op het ontwikkelen van een nieuw geneesmiddel(en) dat de penetrante doelstelling van het enzym kan afweren/ (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

De prik tegen nicotine-verslaving

6th March 2009

Men steekt een sigaret op, maar je merkt er niets van. Men proeft hem wel, je ziet de rook, maar het fijne gevoel dat de nicotine doorgaans geeft, blijft weg. Dat is het werkingsmechanisme waarmee het anti-rookvaccin NicVax personen moet helpen te stoppen met roken.

Men neemt de beslissing te stoppen met roken. De gevaren rond tabak zijn meer dan gekend. Althans, de gekende gevaren zijn gekend. Nicotine, de verslavende factor van de tabaksplant, is het onderwerp van veelvuldig onderzoek. Dat is niet alleen onderzoek om aan te tonen hoe gevaarlijk tabak wel is, dat is hoofdzakelijk onderzoek naar de manier om met nicotine ondanks (of dankzij) een totaal tabaksverbod, heel veel geld te verdienen.

Het synthetiseren van nicotine draait op volle toeren en de farmaceutische nijverheid speelt in op de “medische toepassingen van de het dodelijk product. De nicotine werkt de verslaving in de hand, maar het zijn de andere producten zoals het teergehalte en andere aanverwante producten die vrijkomen, die de medische complicaties veroorzaken, zoals het leggen van een sliplaag in het cardio-vasculaire stelsel.

Het Maastrichste onderzoekcentra Caphri start een groot onderzoek naar de effective werking van de anti-rookprik “NicVaX”.  ‘Eigenlijk is het simpel’, zegt professor Onno van Schayck, die het onderzoek leidt. ‘Zes keer in een half jaar geven we de roker een prikje’. Het vaccin vraagt aan het lichaam om grote eiwitten aan te maken, de zogezegde antilichamen.

Deze antilichamen binden zich aan de nicotine. Hierdoor worden de nicotinedeeltjes te groot om de hersenen te bereiken. Normaal maakt nicotine in de hersenen het dopamine “een neurotransmittor”  aan, wat de ‘kick’ geeft. Bij NicVax gebeurt dat niet. De anti-rook prikt moet de terugval in de oude gewoonte ondervangen. De sigaret heeft op ingeënte personen namelijk geen effect meer. Dus het genoegen van het roken verdwijnt.  Ontwenning verschijnselen worden voorkomen, daar in de begin periode van de therapie een bepaald gedeelte toch nog de hersenbloed barriere kan doorbreken om de ontwenningsverschijnselen op te vangen.

NicVax krijgt een snelprocedure voor goedkeuring door de Food & Drug Administration  (FDA)  van de V.S. en als alles goed gaat zal het product snel in de handel komen.  Nicvax wordt op punt gesteld door Nabi farmaproducent. Eens dat NicVax bij de apotheker verkrijgbaar is, kan de arts het voorschrijven. Betreffende mogelijke terugbetaling in de toekomst is nog niets gekend. ( Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Allochtonen meer gevoeliger voor diabetes

12th January 2009

Allochtone Belgen (van andere oorsprong) hebben een groter risico om diabetes type 2 (suikerziekte) te ontwikkelen dan de autochtone bevolking.  Deze incidentie is twee tot zes maal gevoeliger dan bij de oorspronkelijke bevolkingsgroep.  Deze aandoening is nauw verbonden met zwaarlijvigheid, maar ook deels gebonden aan  erfelijke factoren.

Hoofdzakelijk zijn Marokkanen, Turken, Hindoestanen en Surinamers meer gevoelig voor deze ziekte.  Volgens de Vlaamse Diabetes Vereniging is de afkomst een risico op zichzelf.  De levensgewoonten tussen het land van oorsprong en het leven hier ter plaatste geeft een verklaring voor een groter risico voor diabeticus te worden.  De stofwisseling past zich aan de plaatselijke omgeving, en in een andere locatie kan dat mogelijke problemen scheppen.

Men weet dat diabetes bij allochtonen gemiddeld enkele jaren vroeger wordt ontwikkeld dan bij de autochtone bevolking.  Volgens de Diabetes vereniging zouden Moslims beter niet deel nemen aan de door hun gekende vastenmaand ramadan.  Deze zou door het plots uitvallen van het normale ritme van levensomstandigheden een verhoogd risico om een te hoge of te lage bloedsuikerspiegel te ontwikkelen. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

De ‘Valbus’ nieuw realisatie van het Provinciaal Instituut voor Veiligheid Antwerpen

14th December 2008

Het Provinciaal Instituut voor Veiligheid in Antwerpen heeft de mobiele ‘Valbus’ gelanceerd. De valbus is een uitgelezen kans om in jouw gemeente/organisatie een project rond valpreventie op te zetten en eventueel zelf een samenwerking aan te gaan met één of meerdere partners.  Door randactiviteiten te organiseren, geef je meer ruchtbaarheid aan de campagnebus en betrek je meer mensen.

‘De vulbus laat je niet vallen’ is de mobiele campagnebus, nieuw project van het PVI/Antwerpen. Een bezoekje aan de bus heeft als doel de zelfstandigheid, mobiliteit en onafhankelijkheid vaan 55 plussers in het daglicht te stellen door te voorkomen dat deze vallen. De bezoeker kan op verschillende plaatsen in de bus zijn valrisico testen (zichtvermogen, medicatie, evenwicht en mobiliteit, voeten en schoeisel, omgeving en gedrag, valangst, duizelen en osteoporose). Hij krijgt tips om valvrij door het leven te gaan.

De valbus is op de baan in heel Vlaanderen tot eind november 2009. De bus wordt door het PVI op de standplaats van keuze afgeleverd en terug opgehaald. Het PVI zorgt ook voor één begeleider in de bus.  Na reservatie krijg je een draaiboek en promomateriaal opgestuurd. Wil uw gemeente of organisatie de 55 plusser kennis laten maken met de ‘valbus laat je niet vallen’?

Contacteer het Provinciaal Instituut voor Veiligheid voor verdere informatie en huurprijs. Voor meer info zend een email naar gert.vandaele@pvi-provant.be of neem telefonisch contact via het nummer 03 203 42 00.  De valbus werd gerealiseerd in samenwerking met VIG, Rodekruis Vlaanderen, BOEBS, Scheldedender, Logo Praam, Welzijnsraad Kalmhout, KUleuven en PCBA.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Beenderenbreuk ondersteund door inspuitbare materie

8th December 2008

Onderzoekers verbonden aan de Universiteit van Nottingham (G.B) voeren momenteel een test uit met een substantie dat een mogelijke hulp kan zijn om breuken sneller te helen. Deze materie die het uitzicht heeft van een soort tandpasta wordt in een gebroken beenderig deel geinjecteerd. Eens deze substantie is ingespoten, wordt substantie deze binnen enkele minuten hard.

Deze ingespoten materie wordt geleidelijk door het lichaam afgebroken. Men heeft waargenomen dat rondom deze pasta een nieuwe kalkvorming optreedt. Het gelangrijkste voordeel is dat tenopzichte van de reeds bestaande methodieken er niet meer plaatselijk moet opgewarmd worden daar het lichaam door zijn eigen temperatuur zelf de reactie op gang brengt. De cellen rond deze substantie worden niet gedood.

Dit product zou,  zo hoopt men, moet pijnlijke transplantaties kunnen voorkomen.  Bij ledematen zoals heup, onderbeen en voet, moet het plaatsen van orthopedische staaf(jes) worden toegepast om het lopend bewegen toe te laten. De klinische proeven zetten hun geprogrammeerde timing door. Men hoopt dat dit nieuw hulpmiddel binnen een kortstondige tijdsperiode in gebruik zal worden genomen. Recent ontving deze nieuwe toespassing een belangrijke medische award. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Anti-inflammatoire geneesmiddelen verdubbelen risico op hartinfarct.

26th November 2008

Bepaalde van deze geneesmiddelen die ook worden gebruikt als pijnstillers, waarvan sommige op de vrije markt te koop zijn, zonder medisch voorschrift,  kunnen een verdubbeling van het risico op een mogelijk hartinfarct  veroorzaken. Dat blijkt uit een waarschuwend signaal uit te analyse van meer dan 1 miljoen dossier geregistreerd tussen de periode 1997 tot 2005,  door cardiologen in Kopenhagen.

Volgens de vrij gekomen resultaten mag men veronderstellen dat het risico op hartinfarcten bijna met 100 procent steeg bij gezonde mensen na het innemen van  geneesmiddel op basis van “Ibuprofen”.  Dit product is oorspronkelijk een anti-onstekingsproduct met een pijnstillende werking. Volgens de Kopenhaagse onderzoeker, Torp-Pederson, zelf hartspecialist die het onderzoek leidde,  geeft volgend besluitvorming.

“Een zeer groot percentage van de bevolking neemt dit product. En het zijn gezonde mensen die daardoor het risico op een hartinfarct verdubbelen.”  De Deense dienst voor Gezondheidstoezicht verklaarde dat zij de resultaten van het onderzoek “zeer ernstig” neemt. Het farmacon “Ibuprofen” staat al eerder ter discussie in de farmaceutische wereld.

De Amerikaanse farmagigant Merck & C° had het vroegere farmaceutisch product Vioxx (Refocoxib) al meer dan 18 maanden geleden van de markt gehaald wegens een verdubbeling van het aantal hartaanvallen en beroertes na de inname.  Het geneesmiddel “Ibuprofen”   heeft zijn waarde als anti-onstekingsremmer, doch voorzichtig is geboden bij het gebruik als pijnstiller en zeker niet zonder medisch voorschrift. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Nieuw Vlaams geneesmiddel bij tuberculose behandeling.

1st November 2008

Een nieuw geneesmiddel voor de behandeling van hardnekkige tuberculose werd ontworpen door Vlaamse wetenschappers van het bedrijf Tibotec. Dit geneesmiddel blijkt vijf maal een betere genezing te geven dan de klassieke antibiotica. Tibotec is een spin-off van Janssen Pharmaceutica en researchafdeling van de multinational Johnson & Johnson, met vestiging te Mechelen.

Tbc wordt steeds moeilijker te behandelen, want de Koch bacil wordt resistent tegen vrijwel alle bekende antibiotica. Momenteel zijn er wereldwijd ongeveer een half miljoen patiënten met multiresistente tbc. Koen Andries, een Tibotec-medewerker meldde vier jaar geleden dat zijn ploeg een totaal nieuw molecule hadden ontwikkeld, het TMC 207. De eerste resultaten werden bekend gemaakt gedurende een congres in  Washington door dr. Diacon van de Stellenbosch universiteit in Zuid-Afrika Deze blijkt nu ophefmakend.

Een reeks van multiresistente tbc-patiënten namen de klassieke coctail van vijf antibiotica plus TMC 207 en een even grote groep van patiënten namen dezelfde antibiotica cocktail met een placebo. De evaluatie van acht weken inname dat het product goed getolereerd werd en in de helft van de behandelde patiënten een merkwaardige daling van het ziektebeeld.

In de patiëntengroep die de antibiotica met placebo innamen amper een daling van 8,7 procent, of ruim vijf keer minder resultaat. Het zal nog minsten twee jaar vragen voor het nieuw produckt TMC 207 op punt staat om op de markt te verwachten. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Valpreventie bij senioren

4th October 2008

Het valgedrag bij senioren is een ernstig probleem. Mee dan een kwart van de thuiswonende senioren valt één maal per jaar. In R.V.T. instellingen ligt dit cijfer nog hoger. Bij 65+ vallen vrouwen tweemaal zo vaak als mannen. Ongeveer 20 procent van de valpartijen hebben ernstige letsels tot gevolg. Bij 33 procent van de senioren met een heupfractuur als gevolg en van een val sterven binnen een jaar. Aan de huisarts wordt slecht 20 procent van de valincidenten gemeld.

Valpartijen met hun letsels hebben een grote  impact op de kwaliteit van het leven van de senior. Toch gebeurd er op preventief  vlak heel weinig om het vallen te voorkomen.  Val preventie moet om effectief te zijn zoveel mogelijk naar worden voor worden gebracht.  Senioren jonger dan 75 jaar voelen zichzelf nog niet oud of kwetsbaar. terwijl vallen voor hen iets is voor oude, zieke mensen. Vallen wordt dus pas een aandachtspunt als men zelf reeds gevallen is.

Eén val leidt vaak tot een vicieuse cirkel en leidt tot valangst.  Deze angst om nogmaals te vallen heeft een grote invloed op de levenskwaliteit. De senior durft niet meer aan fysieke inspanning doen, niet meer gaan wandelen of weggaan. Een val is soms de reden dat met wordt verwezen naar een rustoord tegen de zin in van de senior. Gevolg is dat de levensmobiliteit sterk vermindert en men zich begint op de sluiten in een beschuttende omgeving.

Men weet dat bewegen, wandelen, aan lichte fysieke oefeningen doen, als gevolg heeft dat men minder valt. Het beste is beweging met lage tot gemiddelde intensiteit. De beste manier om aan valpreventie te doen is echter met rekening houden met alle risicofactoren, met de eigenheid van de senior en met zijn gehele omgeving en daar op in te spelen.

Men kan vrij snel na een éérste val beginnen met het verwijderen van de tapijten, het herschikken van kleine, maar stevige meubels, zodoende dat de senior steeds een steunpunt dicht in zijn omgeving vindt. Ook het dragen van juist passende schoenen, en aansluitende pantoffels, liefst geen slippers.  Kleine lichtpunten gedurende de nacht, zodoende dat de senior zich gemakkelijk kan oriënteren.  Bij onzeker gaan kan men zich bedienen van een rollator ( een handig steunloop toestel, dat men mits doktersvoorschrift via zijn mutualiteit kan verkrijgen of huren).  In de herfst periode bij het vallen van de bladeren, de schoenen laten voorzien van anti-slipzolen, om het uitschuiven over de bladeren de voorkomen.  (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Ibuprofen als koortsdaler beste keuze bij kleine kinderen

7th September 2008

Ibuprofen (arylpropionzuur) is het aangewezen middel om koorts te milderen bij kleine kinderen van 6 maanden tot 6 jaar. In de Benelux is dit geneesmiddel het best bekend onder de merknamen Brufen en Nurofen en als generisch product Isoprofen EG deze als tabletvorm. In siroopvorm heeft men de keuze tussen volgende producten, Junifen, Malafene en Perdophen. Opgelet met de dosering, daar deze afhankelijk is van het gewicht van de jonge patient(e).

Deze bevindingen kwamen van een wetenschappelijke vergelijkende studie van de universiteiten van Bristol en West-England.  Deze resultaten zijn gepubliceerd in het Britisch Medical Journal, niettegenstaande deze bevindingen niet evenredig zijn met hetgeen eerder werd aangebevolen. Normaal werd paracetamol naar voor gebracht als eerste keuze om hoge lichaamstemperatuur vanaf 37,8 tot 41°C op korte termijn te temperen.

De jongste studie vindt zelfs de combinatie therapie van beide geneesmidellen voor koorts en pijnstillers volstrekt veilig. Professor Paul Goddard, ex-voorzitter van de Koninklijke Vereniging voor Geneeskunde vindt dat nu meer en betere wegen openliggen om koorts van kleine kinderen te bestrijden. Voor toediening van geneesmiddelen gelieve eerst advies te vragen aan uw geneesheer of apotheker. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »

Blijf uit de greep van de griep

15th August 2008

Griep of influenza vaccinatie beschermt de 55-plusser, personen met diabetes en andere chronische aandoeningen tegen het influenzavirus. Het is aan te bevelen in oktober of november dat elke 55-plusser en voor patiënten met long-, hart-, lever- of nier aandoening aangewezen is om zich tegen griep te laten inenten. Een 55-plusser die zich gezond en fit voelt, leeft in de veronderstelling dat griepinenting voor hem/haar niet nodig is. Doch de natuurlijke weerstand neemt af met de leeftijd en deze voorzorg geeft een extra waarborg op een goede gezondheid.

Het Vlaams Griepplatform richt doelbewust haar pijlen op personen met diabetes jonger dan 55 jaar. Deze oproep vertrok vanuit de vaststelling dat slechts één derde van hen jaarlijks een griepvaccin krijgt. Het Vlaams Griepplatform blijft patiënten met diabetes in hun kijker houden. Griep kan immers bij jonge gezonde personen met diabetes verwikkelingen veroorzaken waarvoor hospitalisatie noodzakelijk is. Een jaarlijks griepvaccinatie biedt daarom de beste garantie om het griepseizoen zonder kleerscheuren door te komen.

Er zijn heel wat misvattingen die dikwijls de oorzaak zijn dat personen de griepvaccinatie weigeren. Dit volledig tenonrechte. Na de toedienen van hetvaccin kan op de injectieplaats een roodheid, zwelling of pijn optreden, maar die klachten verdwijnen snel na een paar dagen. Allergische reactie worden zeldzaam waargenomen.

Het is raadzaam om op het zelfde moment een pneumokokken vaccin te laten toedienen, zeker bij patiënten die een longaandoening hebben of een COPD-patiënt zijn. Dit vaccin bestaat uit 7 of 23 stammen van de pneumokok. Bij patiënten die geen milt meer hebben ( splenectomie) is dit vaccin van levensbelang. De pneumokokken vaccinatie wordt om de 3 jaar toegediend. Deze vaccinnatie wordt door de ziekenfondsen niet terugbetaald. Voor meer informatie richt U tot uw huisarts of apotheker. (Hugo J. Lücke)

Posted in Uncategorized | No Comments »